کتاب شهرهای جدید (۷) بهینه سازی مصرف انرژی در شهرهای جدید (برنامه ریزی و طراحی یک محله پایدار در شهر جدید هشتگرد - تجربه مشترک ایران و آلمان)

رده بندی دیویی: 307/121609551253
شابک: 978-600-113-205-6
رده بندی کنگره: 1397 5هـ 92/الف/169 HT
شماره کتابشناسی ملی: 5480647
شناسه ملی سند علمی: R-1224488
تاریخ درج در سایت: 13 خرداد 1400
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 168
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
مشاهده: 1,021

فایل این کتاب در 168 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

شهرهای جدید به عنوان رویکردی نو در نظام مدیریت توسعه سکونتگاهی ایران مطرح بوده و علی رغم همه چالش ها و انتقادات پیش رو، سیری نسبتا موفق در پاسخگویی به سرریز جمعیتی شهرهای مختلف کشور طی نموده و اهداف کلیدی و موثری در این عرصه جهت گیری کرده اند. شهرهای جدید از آثار جانبی تحولات جهانی و نیز تغییرات بخش مسکن در دولت های نهم و دهم در امان نبوده است و این موضوع مطالعه و پژوهش کاربردی توام با انتقال مفاهیم و رویکردهای نو و تجارب موفق جهانی را ضروری می سازد. از سوی دیگر، تحولات، تمایلات و انتظارات شکل گرفته در جامعه شهری کشور، توسعه شهرها و شهرک های جدید با رویکردهای نو را ضروری ساخته است. این موضوع، بی شک در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و ... نیازمند دقت و بررسی علمی است. با عنایت به این امر، انتشار کتاب ها و نشریات تخصصی در حوزه فعالیت های شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، می تواند در حوزه تولید و انتقال دانش در زمینه شهرها و شهرک های جدید و عملیاتی کردن این خواسته موثر باشند. براساس جمع بندی صورت گرفته در معاونت مسکن و توسعه شرکت عمران شهرهای جدید و با عنایت به سوابق و تجاربی که پیش از این در مجموعه وجود داشته است، انتشار "مجموعه کتاب های شهرهای جدید" با ماهیت مجموعه مقالات نظری و کاربردی موثر در حوزه فعالیت های شرکت با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مد نظر قرار گرفته است. هدف از انتشار کتاب شهرهای جدید، تولید و ترویج دانش در حوزه فعالیت های شرکت عمران شهرهای جدید است که ضمن بهره مندی از تجارب جهانی، فرصت تحلیل و نقد تجارب شهرهای جدید ایران و ارتقاء کیفی این تجارب را فراهم نماید. از سوی دیگر، از ابتدای دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی، بازنگری در سیاست توسعه شهرهای جدید ایران و تحول این سیاست را در قالب نسل نوین شهرهای جدید که مبتنی بر کارکردهای غیرسکونتی بوده و از آن به عنوان بازویی برای اعمال حاکمیت ملی در توسعه سرزمینی و آمایش سرزمین بهره برداری می شود، مدنظر قرار داده است. بر همین اساس پژوهش و ایجاد فضای گفتگو در این زمینه مورد توجه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید ایران قرار گرفته است. کتاب حاضر که با عنوان «بهینه سازی مصرف انرژی در شهرهای جدید: برنامه ریزی و طراحی یک محله پایدار در شهر جدید هشتگرد (تجربه مشترک ایران و آلمان)» پیش روی خوانندگان محترم قرار دارد، به عنوان هفتمین کتاب از مجموعه کتاب های شهرهای جدید بر پایه نتایج مستخرج از طرح مطالعاتی «شهرهای جوان- توسعه بافت شهری با بهینه سازی مصرف انرژی در منطقه تهران- کرج» منتشر شده است. امید می رود، انتشار این کتاب بتواند گامی هرچند کوچک در مسیر تحول در سیاست های توسعه شهرهای جدید در ایران و بازاندیشی در این حوزه محسوب شود. شرکت عمران شهرهای جدید برخود وظیفه می داند از تلاش مولفان و نیز دست اندرکاران تدوین و انتشار این مجموعه کتاب ها نهایت تشکر و امتنان را به عمل آورد. این شرکت از دریافت نظرات و دیدگاه های سازنده خوانندگان، متخصصان و حرفه مندان استقبال می کند.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 
مقدمه تدوینگر 
ساختار و فرایند طراحی محله نمونه در پروژه شهرهای جوان- توسعه بافت شهری با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در منطقه تهران- کرج / رودلف شفر، طیبه پرهیزکار، غزال راهب 
برنامه ریزی حمل و نقل پایدار در پروژه شهرهای جوان- شهر جدید هشتگر د / ولف هولگا آرنت، ترجمه: مهتا میرمقتدایی 
تحلیل اقتصادی استفاده از روش های کاهش مصرف انرژی در طراحی مسکن( پروژه شهر جوان در شهر جدید هشتگرد) / غزال راهب، حمیدرضا بختیاری زاده
روند طراحی ساختمان اداری نسل جدید ساختمانی با رویکرد پایداری و بهره وری انرژ ی / فرشاد نصراللهی 
تبیین راهکارهای کاهش مصرف انرژی از طریق سازگاری با شرایط اقلیمی با بهره گیری از معماری بومی در ساخت شهرهای جدید / شبنم تیمورتاش
تاثیر فرم ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی در شهر جدید هشتگرد / غزال راهب، معصومه حقانی مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری و دیدگاه شهروندان شهر جدید هشتگرد در مورد انرژی و ساختمان های انرژی کارا/ سابینه شرودر، مریم کهنسال نودهی

نمایش کامل متن