خانم مهتا میرمقتدایی

Mahta Mirmoghtadaee

مدیر بخش برنامه ریزی و طراحی شهری، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181065)

14
12
20
3
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تالیفات

  • کتاب راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی شهری- بهینه‌سازی مصرف انرژی در مقیاس محله (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) - 1397 - فارسی
  • کتاب راهنمای انتخاب روش تحقیق در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) - 1396 - فارسی
  • کتاب هویت کالبدی شهر- مطالعه موردی تهران (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) - 1386 - فارسی

تحصیلات تخصصی