آقای میثم عاقلی

meysam agheli

مدرس دانشگاه _ پژوهشگر - تحلیلگر www.meysamagheli.com

Researcher ID: (88665)

62
26
21
2
17
6
38
12
9

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • مهندس ناظر انجمن مهندسی معدن ایران
 • مولف ومترجم سرای اهل قلم
 • پژوهشگر در شبکه پژوهشگران ایرانی
 • داور جشنواره علامه جعفری
 • داور سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
 • عضو اعضای علمی مجله علمی تخصصی مدیریت و حسابداری در هزاره سوم
 • عضو اعضای علمی ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
 • عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
 • عضو کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
 • عضو کمیته اجرایی نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و توسعه اقتصادی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Agheli, M., Karimi, O., & Rashidi, H. (2019). Investigating factors affecting the creation of common values and its impact on the loyalty of tourists (Case study: Foreign tourists of Damghan city). Journal of Tourism and Development, 8(2), 23-47.
 •  AGHELI, M., & Moslemi, K. M. (2020). Factors related to the ethical selection of food products.
 •  Rashidi, H., Maleki, H., & Agheli, M. (2020). The effect of social responsibility on Organizational identification through Significance of job and in the light of ethical leadership. Journal of Human Resource Management, 10(2), 151-178.
 •  Nikraftar, T., Hosseini, E., Agheli, M., & Moslemi-Kaviri, M. (2020). Investigating the Moderating Role of Religiosity in Consumers’ Ethical Behavior: A Case Study of Food Consumers in Isfahan. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat, 6(3), 18-30.
 •  Rashidi, H., Agheli, M., & Baghaei-Sefat, S. (2020). Investigating the effect of cultural events and mental conflict on the image and intention to visit the destination among tourists in Sarab-e Meymeh township of Dehloran City. Journal of International Marketing Modeling, 1(2), 114-129.
 •  Rashidi, H., Agheli, M., Tousizadeh, S., & Mokhavarpour Zarinabad, R. (2020). Factors affecting customer loyalty with the mediating role of emotional satisfaction and brand trust; Case study: Pasargad Insurance customers in Ilam Province. Journal of International Marketing Modeling, 1(1), 31-44.
 •  Nikmanesh, S., Zarjou, S., AGHELI, M., & Pourkasmaei, M. (2021). Investigating the Effective Factors on the Architectural Management of Alborz Tourism Destinations.
 •  Meysam, A., Ajorloo, F., & Rostami, A. (2019). Identification of Moral Barriers in Organizations with Mixed Approach. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 7(3), 45-62.
 •  Agheli, M., and Faradonbeh, S. B.,(2023) “Study the Impact of Social Media-Based Brand Community Indicators on Customer-Based Brand Equity”

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب استراتژی رسانه برند (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - فارسی
 • کتاب سیر تکوینی تبلیغات (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - فارسی
 • کتاب کسب و کار کارآفرینانه (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - فارسی
 • کتاب مدیریت ارتباطات رسانه ای (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - فارسی
 • کتاب ارزیابی کلیدی عملکرد منابع انسانی (سروش برتر‏‫) - 1400 - فارسی
 • کتاب پلیس فاسد (سروش برتر‏‫) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت دانش استارتاپ ها (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1400 - فارسی
 • کتاب من توانستم توام میتوانی (انتشارات سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب قدرت و فساد (انتشارات سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب فساد در تجارت بین الملل (انتشارات سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت بحران (ترجمه) (انتشارات سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی (انتشارات سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب استراتژی برند جهانی (ترجمه ) (انتشارات قومس) - 1398 - فارسی
 • کتاب تجارت سبز فرصتی برای نوآوری (انتشارات سروش برتر) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیر اثرگذار (انتشارات سروش برتر) - 1398 - فارسی
 • کتاب شش خصوصیت برند (ترجمه) (انتشارات آدنا) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت حقوق مالکیت فکری (ترجمه ) (انتشارات فوژان) - 1397 - فارسی
 • کتاب تامین مالی فناوری و تجاری سازی (ترجمه ) (انتشارات فوژان) - 1397 - فارسی
 • کتاب پایان ارزیابی عملکرد ( ترجمه ) (انتشارات آفتاب گیتی) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت برند (تالیف ) (انتشارات اندیشه طلایی) - 1396 - فارسی
 • کتاب رهبران تحول‌گرا (تالیف ) (انتشارات شاهق) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر(1398-1402)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه، گروه مدیریت (1398-1398)
 • سابقه تدریس در استاد راهنمای پروژه های کارشناسی رشته مدیریت (1398-1398)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در صنف ابزار آلات در زمینه های واردات، فروش،بازار حسن آباد تهران (1391-1392)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در صنف روشنایی وسیم و کابل در زمینه های واردات و فروش ،بازار لاله زار تهران (1392-1393)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در صنف روشنایی وسیم و کابل در زمینه های واردات و فروش ،بازار لاله زار تهران (1392-1393)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در صنف پوشاک و پلاستیک در زمینه فروش ، بازار بزرگ تهران (1393-1394)
 • سابقه کار صنعتی در برگزاری کارگاه مقاله نویسی و پایان نامه نویسی (1394-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در تدریس نرم افزارهای مدیریتی (1394-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در ماهنامه ره آورد مدیریت در زمینه بازاریابی و فروش (1394-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاوره پروژه های تخصصی مدیریت (1392-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاوره روانشناسی و خودباوری و اعتماد به نفس (1393-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری کارگاه مقاله نویسی و پایان نامه نویسی (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس و مشاور فروش بیمه (1392-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری کارگاه درآمد سازی از تلگرام (دانشگاه شهید بهشتی ) (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری همایش راز پولدار شدن در ایران (دانشگاه شهید بهشتی ) (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری همایش رازها و روش های تبدیل مهارت ها و استعداد ها به ثروت (دانشگاه خوارزمی ) (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور جشنواره علامه جعفری (1397-1397)

جوایز و افتخارات

 • جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری ، کسب رتبه برتر (1398)
 • دومین جشنواره پایان نامه های برتر جایزه ویژه خیام ، کسب رتبه برتر (1398)
 • جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پرفسور حسابی ) ،کسب رتبه برتر (1398)
 • مقاله برتر از جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پرفسور حسابی ) (1398)
 • دانشجوی برتر جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پرفسور حسابی ) (1398)
 • پژوهشگر برتر جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پرفسور حسابی ) (1398)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نگارش مقالات بصورت بیبیلومتریک یا علم سنجی - یوتیوپ (1401)
 • کارگاه مدیریت فرآیند کسب وکار (BizagiModeler) - کرج (1400)
 • کارگاه نرم افزار EQS - مالزی (1400)
 • کارگاه google classroom - کرج (1399)
 • آموزش مدیریت منابع علمی با مندلی - کرج (1399)
 • دوره پاور بی آ power BI - تهران (1399)
 • دوره پایتون - تهران (1399)
 • دوره مدل های مفهومی و تئوریکی در پژوهش های علمی - مالزی (1399)
 • درک استاندارد ها و الزامات بین المللی برای نوشتن مقالات پژوهشی - دانشگاه الزهرا (1399)
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی با نرم افزار مکس کیودا 2020 - دانشگاه تبریز (1399)
 • تجاری سازی یافته های علمی - دانشگاه الزهرا (1399)
 • مالکیت فکری - دانشگاه الزهرا (1399)
 • کارگاه اکسپرت چویس - دانشگاه تهران (1399)
 • سمینار اقیانوس آبی - تهران (1398)
 • آشنایی با نقد کتاب - تهران (1396)
 • کارگاه تحلیل جامع کیفی با نرم افزار مکس کیودی ای MAXQDA - گواهینامه بین المللی معتبر از ایتالیا (1395)
 • دوره پیشرفته زبان انگلیسی - Language school (1395)
 • روش پژوهش: گراندد تئوری - تهران (1395)
 • دوره مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل - گواهینامه بین المللی معتبر از اتریش (1394)
 • دوره مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس - دانشگاه علامه /گواهینامه بین المللی معتبر از اتریش (1394)
 • دوره مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت pls - گواهینامه بین المللی معتبر از ایتالیا (1394)
 • نگارش کتاب دانشگاهی - تهران (1394)
 • سخنرانی علمی و ساخت اسلایدهای گویا و مؤثر - تهران (1394)
 • نگارش مقاله علمی برای نشریه های نمایه شده در نمایه نامه ها - تهران (1394)
 • نگارش پایان نامه و رساله - تهران (1394)
 • کارگاه آموزشی نرم افزار spss - گواهینامه بین المللی معتبر از انگلستان (1393)
 • کارگاه اندونت (Endnote) - دانشگاه علامه (1393)
 • کارگاه روش تحقیق( پایان نامه نویسی) - دانشگاه علامه (1393)
 • جست وجوی تخصصی در پایگاه های استنادی جهان و تحلیل اطلاعات آنها - تهران (1393)
 • نگارش مقالۀ علمی برای نشریه های علمی فارسی زبان - تهران (1393)
 • سبکهای سخنرانی تأثیرگذار، فن بیان و ارتباط موثر - کرج (1393)
 • مدیریت ارتباط با مشتری - تهران (1393)
 • کارگاه مقاله نویسی - دانشگاه تهران ، دانشگاه علامه (1392)
 • دوره برق صنعتی درجه 2 - سازمان فنی و حرفه ای (1392)
 • ویرایش ادبی و فنی نوشتارهای علمی (کتاب، مقاله، پایان نامه و رساله) - تهران (1392)
 • کاربرد نرم افزار «Word «در پژوهش - تهران (1392)
 • دوره حسابداری مقدماتی - موسسه دانا نیک حساب (1391)
 • گذراندن مهارت های ICDL 1&2 - موسسه دانش آموختگان سلیم (1390)