آقای دکتر شمس الدین نیک منش

Dr. Shamseddin nikmanesh

دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (497541)

30
16
22
6
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب اموزش تدوین پایان نامه ونگارش مقالات علمی (دیباگران تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب اخلاق افشاگری (سروش برتر) - 1401 - فارسی
 • کتاب ارزیابی کلیدی عملکرد منابع انسانی (سروش برتر) - 1400 - فارسی
 • کتاب پلیس وفساد (سروش برتر) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت تحول ومبارزه بافساد اداری (حامی اندیشه) - 1400 - فارسی
 • کتاب فساددر جمهوری اسلواکی (سروش برتر) - 1400 - فارسی
 • کتاب قدرت وفساد (سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب فساددر تجارت بین الملل (سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی (سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت بحران (سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب جرم سازمان یافته وفساددر گرجستان (اذرگان) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت در شبکه ها (نواوران دانش) - 1399 - فارسی
 • کتاب پروفایل فساد سوء استفاده کنندگان قدرت توسط نخبگان امریکا (سروش برتر) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت شناسایی استعدادهای درخشان (اذرگان) - 1398 - فارسی
 • کتاب سازمان اجتماعی مدیریت سرمایه های انسانی ازطریق رسانه های اجتماعی (فانوس اندیشه) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی در اموزش وپرورش (اذرگان) - 1398 - فارسی
 • کتاب استراتژی IT ومدیریت (اذرگان) - 1398 - فارسی
 • کتاب راهنمای مدیریت ریسک پیاده سازی یک شرکت تجاری پس از بحران (اذرگان) - 1398 - فارسی
 • کتاب پل زدن باعبور ازشکاف نواوری (اذرگان) - 1398 - فارسی
 • کتاب مجموعه مباحثی در مدیریت منابع انسانی (فانوس اندیشه) - 1397 - فارسی
 • کتاب دانشنامه مدیریت منابع انسانی (فانوس اندیشه) - 1397 - فارسی
 • کتاب مطالعات مرکز توسعه اهمیت گفتگو میان بخش های خصوصی ودولتی فرصت ها ومخاطرات (سمن) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه اقتصاد ومدیریت وحسابداری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه اموزشی وپژوهشی مدیریت واقتصاد وحسابداری استان البرز (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضوشورای اموزشی وپژوهشی استان البرز (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضوشورای نظارت وارزیابی وتضمین کیفیت استان البرز (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضوشورای سیاستگزاری استان در امراموزش های عالی ازاد (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه اموزشی وپژوهشی مدیریت واقتصاد وحسابداری منطقه یک (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • جهش علمی وپژوهشگر برتر