ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر مهدی پنجی

Doctor Mehdi Panji

استادیار

محور تخصصی:خاک و پی

Researcher ID: (88232)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور مهدی پنجی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Mehdi Panji , Saeed Mojtabazadeh-Hasanlouei, "Transient response of irregular surface by periodically distributed semi-sine shaped valleys: Incident SH-waves", Journal of Earthquake and Tsunami, (2019)دریافت فایل PDF مقاله
2A. Nohegoo-Shahvari , M. Kamalian , M. Panji, "A hybrid time-domain half-plane FE/BE approach for SH-wave scattering of alluvial sites", Engineering Analysis with Boundary Elements, (2019): 194-206دریافت فایل PDF مقاله
3Atefeh Nohegoo-Shahvari , Mohsen Kamalian , Mehdi Panji, "Two-Dimensional Dynamic Analysis of Alluvial Valleys Subjected to Vertically Propagating Incident SH Waves", International Journal of Civil Engineering, (2018), Vol 17, No 6: 823-839دریافت فایل PDF مقاله
4Mehdi Panji , Bahman Ansari, "Transient SH-wave scattering by the lined tunnels embedded in an elastic half-plane", Engineering Analysis with Boundary Elements, (2017): 220-230دریافت فایل PDF مقاله
5Mehdi Panji , Bahman Ansari, "Modeling pressure pipe embedded in two-layer soil by a half-plane BEM", Computers and Geotechnics, (2017): 360-367دریافت فایل PDF مقاله
6Mehdi Panji , Pouya Kavandi, "INVESTIGATING OF EFFECTIVE PARAMETERS ON STRESS BEHAVIOR OF PRESSURE DEEP TWIN TUNNELS UNDER PRESSURE", THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND COMMUNICATION, (2016), Vol 6, No AGSE: 1184-1189دریافت فایل PDF مقاله
7Mehdi Panji , Hamid Koohsari , Mohammad Adampira , Hamid Alielahi , Jafar Asgari Marnani, "Stability analysis of shallow tunnels subjected to eccentric loads by a boundary element method", Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, (2016), Vol 8, No 4: 480-488دریافت فایل PDF مقاله
8Mohammad Adampira , Hamid Alielahi , Mehdi Panji , Hamid Koohsari, "Comparison of equivalent linear and nonlinear methods in seismic analysis of liquefiable site response due to near-fault incident waves: a case study", Arabian Journal of Geosciences, (2014), Vol 8, No 5: 3103-3118دریافت فایل PDF مقاله
9M. Panji , M. Kamalian , J. Asgari Marnani , M. K. Jafari, "Analysing seismic convex topographies by a half-plane time-domain BEM", Geophysical Journal International, (2014), Vol 197, No 1: 591-607دریافت فایل PDF مقاله
10M. Panji , M. Kamalian , J. A. Marnani , M. K. Jafari, "Transient analysis of wave propagation problems by half-plane BEM", Geophysical Journal International, (2013), Vol 194, No 3: 1849-1865دریافت فایل PDF مقاله
11Mehdi Panji, Saeed Mojtabazadeh Hasanlouyi, 2018: Time-history responses on the surface by regularly distributed enormous embedded cavities: Incident SH-waves, Earthquake Science, 31, 137-153. doi: 10.29382/eqs-2018-0137-3
12Panji, M., Asgari Marnani, J. and Tavousi Tafreshi, Sh. (2011), “Evaluation of Effective Parameters on the Underground Tunnel Stability Using BEM”, Journal of Structural Engineering and Geotechnics, Vol. 1, No. 2, pp. 29-37.
13Alielahi, H., Kamalian, M., Asgari Marnani, M., Jafari, M.K. and Panji, M. (2013), “Applying a time-domain boundary element method for study of seismic ground response in the vicinity of embedded cylindrical cavity”, IJCE, 11(1), 46-54.
14Panji, M., Kamalian, M., Asgari Marnani, J. and Jafari, M., K. (2014b)" Antiplane seismic response from semi-sine shaped valley above embedded truncated circular cavity: a half-plane time-domain BEM", IJCE, 12(2), 193-206.

مقالات مهدی پنجی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محدود? گسیختگی در تونلهای زیرزمینی تحت فشارهای هیدروستاتیکششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
2دریافت فایل PDF مقالهاجزای مرزی نیمه نامحدود چند مرزی در تحلیل تونل های کم عمق متأثر از فشارهای توأمان ثقلی و شالوده های سطحیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای مؤثر بر اندرکنش پوشش نگهداری- فضای بی کران سنگی در تونل های زیرزمینی تحت فشارنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی پارامترهای مقاومت برشی خاکها تحت آزمایش سه محوری و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی واقعیدومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1391
5دریافت فایل PDF مقالهTransient analysis of valley shaped features by half-plane BEMهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ضخامت پوشش تونلهای عمیق تحت فشار بر الگوی تنش با استفاده از روش اجزای مرزیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ساختگاهی خاکهای مستعد روانگرایی در اثر اعمال زلزله های قویهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه ای لوله های مدفون مجاور هم به روش شبه استاتیکی - مطالعه پارامتریککنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های عددی در تحلیل دینامیکی حفرات زیر سطحی تحت امواج SHکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
10دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات فنی تحلیل لرزه ای حفرات زیر سطحی تحت امواج برون صفحه ای SHکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه ای دره های آبرفتی نیم دایرهای تحت امواج مهاجم SHکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه ای ناهمگنی دایره ای تحت امواج مهاجم SHکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه ای تپه های ناهمگن در حضور حفرات زیرسطحی در برابر امواج مهاجم SHکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه ای دره های آبرفتی نیم بیضی تحت امواج مهاجم SHاولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران1396
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمق تونل نیم دایره ای بر پاسخ لرزه ای سطح زمین در برابر امواج مهاجم SHدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت عمق دره های متناوب نیم سینوسی بر پاسخ لرزه ای سطح زمین در برابر امواج مهاجم SHیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
17دریافت فایل PDF مقالهپاسخ لرزه ای سطح دره های ذوزنقه ای در حضور حفرات زیر سطحی دایره ای در برابر امواج مهاجم قایم SHیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
18پنجی م.، کوهساری ح. و آدم پیرا م،" تأثیر برون محوری بار سطحی بر رفتار تونل‌های کم عمق دوبعدی"، همایش سد و تونل، دانشگاه تهران، تهران، ایران.1391
19پنجی م، علی الهی ح. و انصاری ب. " تحلیل تنشی محیط‌های لایه‌ای خاک با استفاده از روش اجزای مرزی نیم‌صفحه"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، 17 و 18 اردیبهشت.1393
20پنجی م، علی الهی ح. و انصاری ب. " تحلیل تنشی حفرات دوقلو به کمک روش اجزای مرزی نیم‌صفحه"، دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز، 15-17 اردیبهشت.1394
21پنجی م. و فخرآور ا.ع. " تحلیل لرزه‌ای تونل نعل اسبی تحت امواج مهاجم SH (مطالعه موردی: تونل متروی کرج) "، پنجمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک، برج میلاد، تهران.1395
22پنجی م. و فخرآور ا.ع. " تأثیر موقعیت افقی تونل نعل اسبی بر پاسخ لرزه¬ای سطح زمین در برابر امواج مهاجم SH "، اولین کنفرانس ملی مهندسی سازه و مدیریت ساخت، دانشگاه شریف، تهران.1395
23- پنجی م. و کاوندی پ. " تحلیل لرزه ای تونل¬های زیرزمینی تحت امواج مهاجم برون صفحه¬ی SH به کمک روش اجزای مرزی نیم صفحه در حوزه زمان"، پنجمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک، برج میلاد، تهران.1395

مقالات مهدی پنجی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای مؤثر بر رفتار تنشی تونلهای کم عمق دوبعدی با استفاده از روش اجزای مرزیپژوهشنامه حمل و نقل1392
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لولههای مدفون انتقال آب با استفاده از روش اجزای مرزی نیمصفحهفصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های مختلف تحلیل پاسخ لرزه ای زمین های نرم مستعد روان گرایی در برابر زلزله های میدان دور و نزدیکفصلنامه زمین شناسی مهندسی1395
4دریافت فایل PDF مقالهاثر سختی لایه های خاک بر الگوی تنش در حضور پوشش بتنی تونل های انتقال آبفصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهالگوی بزرگنمایی سطح زمین در حضور ناهمگنی دایره ای زیرسطحی در برابر امواج مهاجمSHدو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست1396
6پنجی م.، کمالیان م.، عسگری مارنانی ج. و جعفری م. ک. (1392)، " بزرگنمایی دره‌های نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم SH "، مجله روش‌های عددی در مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 32، شماره 2، 87-111.1392
7پنجی م.، انصاری ب.، و عسگری مارنانی ج. (1395)، " مدلسازی محیط‌های لایه‌ای دارای بازشدگی زیرسطحی با استفاده از روش اجزای مرزی نیم‌صفحه"، مهندسی زیر ساخت¬های حمل و نقل، سال 2، شماره 1، 17-32.1395
8پنجی م. و فخرآور ا.ع. (1396)، " الگوی بزرگنمایی لرزه¬ای سطح زمین در حضور تونل زیرزمینی نعل¬اسبی تحت امواج مهاجم SH "، فصلنامه علوم و مهندسی زلزله، سال 4، شماره 2، 49-66.1396
9پنجی م. و یاسمی ف. (1397)، " پاسخ لرزه¬ای سطح زمین در حضور ناهمگنی بیضوی نرم زیرزمینی تحت امواج مهاجم SH"، مجله اساس، س 20، ش 51، 64-83.1397
10عسگری مارنانی ج. و پنجی م. (1385)، رفتار شالودهﻫای نواری روی خاک‌های رسی تحت بارهای برون از محور، مجله بنا، شماره 29-30، 34-44.1385
11پنجی م.، کمالیان م.، عسگری مارنانی ج. و جعفری م. ک.(1391)، "مروری بر تحلیل لرزه‌ای عوارض توپوگرافی تحت امواج مهاجم SH "، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله، سال 15، شماره 4، 21-35.1391
12عسگری مارنانی ج. و پنجی م. "بررسی اثر ضریب جانبی K بر منطقه تأثیر تونل‌ها به کمک روش‌های اجزای مرزی" ، مجله ندای دانشگاه، شماره24، 51-60.1386
13پنجی م. و انصاری ب. (1397)، " پراکنش امواج برون صفحه ی SH ناشی از حفره پوشش¬دار دایره¬ای"، فصلنامه علوم و مهندسی زلزله، سال 5، شماره 1، 57-72.1397

تالیفات مهدی پنجی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابروش اجزای مرزینیوشانگار تهران1386فارسی
2کتابتحلیل ماتریسی سازه هانیوشانگار تهران1389فارسی
3طرح پژوهشیاجزای مرزی تلفیقی در تحلیل اندرکنش سیستم نگهداری تونلﻫای زیر زمینی با فضای بی‌کران سنگیدانشگاه ازاد اسلامی زنجان1394فارسی
4طرح پژوهشیالگوی بزرگنمایی لرزه ای سطح زمین در حضور حفرات پوشش دار زیرزمینی در برابر امواج مهاجم برون صفحه SHدانشگاه ازاد اسلامی زنجان1396فارسی
5پایان نامهتحلیل تنشی محیط های پیوسته نامحدود و نیمه نامحدود با استفاده از روش اجزای مرزیدانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی1385فارسی
6پایان نامهتحلیل لرزه ای عوارض توپوگرافی در برابر امواج مهاجم SH با استفاده از روش اجزای مرزی نیم صفحه در حوزه زمانعلوم و تحقیقات تهران1392فارسی

تحصیلات تخصصی مهدی پنجی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1عمران ژئوتکنیک
پسا دکتری1388-1392
2عمران سازه
کارشناسی ارشد1383-1385
3مهندسی عمران
کارشناسی1379-1383

سوابق شغلی و تخصصی مهدی پنجی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار صنعتیناظر و مدرس نظام مهندسی استان تهران1387-تاکنون
2تدریس دانشگاهیدانشگاه آزاد تهران مرکزی1387-تاکنون
3سابقه کار دانشگاهیعضو هیات علمی1390-تاکنون

جوایز و افتخارات مهدی پنجی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1رتبه 1 مقطع کارشناسی ارشد1385
2رتبه 1 مقطع دکتری1392
3استاد نمونه دانشگاه آزاد زنجان1397

سوابق حضور مهدی پنجی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1کاربرد نرم افزار MATLAB در تحلیل مسایل مهندسی عمراندانشگاه ازاد اسلامی زنجان1397
2مبانی گودبرداری و سازه های نگهباننظام مهندسی استان تهران1397
3تخریب بناهای فرسودهنظام مهندسی استان تهران1395
تاریخ ایجاد رزومه: 4 خرداد 1397 - تعداد مشاهده 19942 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی پنجی

تماس با مهدی پنجی

مهدی پنجی فارغ التحصیل پسا دکتری عمران ژئوتکنیک از می باشد.
آدرس ایمیل: mehdipanji@yahoo.com
کشور:ایران استان:تهران شهر:تهران

به اشتراک گذاری صفحه مهدی پنجی

علایق شخصی

  • تحلیل لرزه ای ساختگاه در برابر امواج مهاجم زلزله
  • برنامه نویسی پیرامون علوم مرتبط با ژئوتکنیک
  • روش های عددی و کاربرد آن در تحلیل مسایل انتشار امواج
پشتیبانی