اسماعیل حیدری

دانشجوی دکتری مدیریت

Researcher ID: (501889)

5
1
1
1

مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه مدیریت منابع انسانی

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس دوره های آموزشی ضمن خدمت و دروس تخصصی در دانشگاه و موسسات آموزشی (1387-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • رتبه برتر در همایش پلیس، امنیت و مردم (1386)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • گذراندن 1445 ساعت آموزش ضمن خدمت - شهرداری مشهد