آقای مهندس محمود گلی

Engineer Mahmoud Goli

کارشناسی ارشد عمران - زلزله

Researcher ID: (45693)

16
1
2
7
6
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته سازه های فولادی ایران
 • عضو پیوسته مهندسان عمران تهران

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران -زلزله 1393-1395
 • کارشناسی مهندسی عمران - عمران 1388-1392

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندس ناظر ساختمان (1397-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس طراحی سازه (1395-1402)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس مجری (1390-1397)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس طراح سازه (1395-1402)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس دفتر فنی (1397-1400)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست کارگاه عمرانی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور پایان نامه (1395-1402)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان - نظام مهندسی استان تهران (1401)
 • ارزیابی روش های ایمنی و تعمیر ساختمان های آسیب دیده در از زلزله - انجمن سازه و فولاد (1401)
 • اشکالات رایج در سازه های فولادی - انجمن سازه و فولاد (1401)
 • آشنایی با روش گود برداری تاپ دان - انجمن سازه و فولاد (1401)
 • قالب بندی و قالب برداری سازه های بتنی - نظام مهندسی استان تهران (1401)
 • نظارت ساختمان - نظام مهندسی استان تهران (1397)