تعریف مفاصل پلاستیک برای مهاربندهای ضربدری با فولاد نرم و اثر آن بر پارامترهای لرزه ای سیستم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF10_066

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در قابهای مهاربندی ضربدری به علت کمانش مهاربند فشاری که حین زلزله رخ می دهد و موجب خرابی سیستم می شود و منجر به تغییرمکان زیادی در قاب مهاربندی می شود. استفاده از فولاد (با گرید پایین تر) می تواند یکی از روشهای موثر برای بهبود رفتار سازه ها و افزایش شکل پذیری آنها تحت زلزله های شدید باشد. اما تعریف درستی برای تاثیر گرید فولاد در مهاربندها و مفاصل پلاستیک فولاد با گرید پایین در ایین نامه های رایج وجود ندارد در این راستا تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت سه نوع بارگذاری ، بر قابهای مهاربندی شده فولادی چهار طبقه با مهاربندهای فولاد نرم و فولاد ساختمانی انجام گردیده و سه نوع مفصل با توجه به ایین نامه فما ۲۷۳ و ایین نامه فولاد امریکا و نتایج ازمایشگاهی تعریف و مدلسازی شده و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردیدهاند. نتایج به دست آمده نشان داد که با استفاده از فولاد گرید پایین در مهاربندها پاسخ ها به شکل مطلوبی کاهش یافته و جذب انرژی سازه ها بیشتر و پایداری و انسجام سازه حفظ گردیده است .

نویسندگان

محمود گلی

کارشناس ارشد مهندسی زلزله، تهران، ایران

پرویز عبادی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ،تهران، ایران

حمید پورمحمد

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران