آقای دکتر روح الله رفعی

Dr. Roohollah Rafee

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (453245)

7
7
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی