خانم دکتر سهیلا صلاحی مقدم

Dr. Soheila Salahi Moghaddam

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (445193)

12
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی