خانم دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

Dr. Elham Rasoul Thaniabadi

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (439084)

16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

الهام رسولي ثاني‌آبادي متولد سال 1362، دانشیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ بخش علوم سیاسی دانشگاه یزد می باشد. او دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی