آقای دکتر سیامک صفاپور

Dr. Siamak Safapour

دانشیار گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (436354)

9
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده فرش علایق تحقیقاتی استفاده از مواد و فناوری های نوین در توسعه فرایند رنگرزی الیاف (طبیعی و مصنوعی) با مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی تکمیل، پایدار سازی و توسعه کاربرد مواد آلی(پلیمر، الیاف، کاغذ و...) با مواد و فناوری های نوین استخراج/تولید، فراوری و توسعه کاربرد مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی