آقای دکتر مصطفی رضائی

Dr. mostafa rezaei

دکتری باستان شناسی

Researcher ID: (409374)

9
4
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان همدان براساس منابع مکتوب تاریخی و شواهد باستان‌شناسی (سپهر دانش) - 1398 - فارسی