خانم دکتر مریم محمدی

Dr. maryam mohammadi

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (437827)

8
8
1
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب معماری مساجد ایران در سده های نخستین اسلامی (امیرکبیر) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

  • استادیار (1391-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در گروه آموزشی باستان شناسی (1381-تاکنون)