آقای دکتر یدالله جلالی پندری

Dr. Yadollah Jalali Pandari

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387301)

1
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی