آقای دکتر حمیدرضا دلیلی اسکویی

Dr. Hamidreza Dalili Oskouei

دانشیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375678)

16
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی