آقای دکتر محمدامین کنعانی

Dr. Mohammad Amin Kanani

دانشیار دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372234)

10
15
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی