درک اجتماعی از زمان: مطالعه ی مقایسه ای بین ارامنه و مسلمانان شیعه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 328

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDCO01_025

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

درک از زمان تابع عوامل اجتماعی است. جامعه متشکل از فرهنگ و گروه های اجتماعی متفاوت است وافراد در درون این گروه ها و چارچوب ها زمان را درک می کنند. پژوهش حاضر با رویکرد جامعه شناختیبه دنبال بررسی درک از زمان در بین اقلیت ارامنه ایرانی در مقایسه با اکثریت مسلمانان شیعه مذهبجامعه ایران است. هدف این پژوهش دستیایی به واقعیت برساخته شده در مورد درک از زمان است. درمبحث زمان اجتماعی از رویکرد نظری دورکیم، در مبحث برنامه ریزی مذهبی زمان از نظریات گاف، در مبحث عادت های زمانی از نظریات کوربین و در مبحث زمان خاطره گون از نظریات هالبواکس استفاده شد. پژوهش در دو شهر انزلی و آستانه اشرفیه به شیوه ای کیفی با کاربستمصاحبه های غیرساختمند و با نمونه گیری نظری انجام شد. یافته های تحقیق نشان دادند افراد مذهبیشیعه و ارمنی مطابق با مذهب خود زمان را درک می کنند. این دو گروه اجتماعی مناسک و نمادهایمذهبی مختص به خود دارند. افراد- متناسب با شرایط و ویژگی های خود- برنامه ریزی مذهبی زمان وعادت های زمانی مشترک داشتند و تنها نقطه اختلاف بین آنها در عادتهای زمانی متناسب با جنسیتآنها بود. همچنین مقوله زمان خاطره گون ، تابع گروه اجتماعی بود که افراد عضو آنها هستند. در نهایت آنکه افراد، درک از زمان در بین نمونه های مورد مطالعه عمدتا مذهبی و تابع گروه اجتماعی شان بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

صغری عابدین نژادلاکمه سری

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

حمید عباداللهی چنذانق

دانشیار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

محمدامین کنعانی

دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان