آقای دکتر محمدمهدی حیدری

Dr. Mohammad.Mahdi Heidari

رزیدنت تخصص اطفال

Researcher ID: (354017)

25
5
4
2
1
1
13
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • مقایسه سطح استرس بین پدر و مادر نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1402 (1402)
 • بررسی شیوع سپسیس با کشت مثبت در نوزادان و عوامل باکتریایی و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1396-1401 (1402)
 • بررسی عوارض تعویض خون در نوزادان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان با هیپربیلی روبینمی شدید در سال های 1396 تا1401 (1401)
 • بررسی یافته های پاراکلینیک بیماران با عفونت حاد تنفسی مشکوک به پنومونی کروناویروس کوید 19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 99-98 (1399)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مدعو (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • جوان برتر جشنواره علی اکبر (1392)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Diffusion tensor imaging and fiber tractography - Duke University (2022)
 • دوره ی آموزش جامع هوش مصنوعی - دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشگاه شریف (1402)
 • چهاردهمیـــن کنگره بین المللـی و بیستمیـــن کنگـــره کشــــوری ارتقـای کیفیت خدمـات آزمـایشگـاهی تــشخیـص پــزشکـی ایــران - تهران/برج میلاد (1402)
 • کارگاه کشت سلولی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان (1401)
 • کارگاه spss - دانشگاه علوم پزشکی َشیراز (1401)
 • کارگاه مقاله نویسی ابتدایی - دانشگاه علوم پزشکی َشیراز (1401)
 • کارگاه مقاله نویسی case report - دانشگاه علوم پزشکی َشیراز (1401)
 • کارگاه spss پیشرفته - دانشگاه علوم پزشکی َشیراز (1401)
 • کارگاه مقاله نویسی پیشرفته - دانشگاه علوم پزشکی َشیراز (1401)
 • کارگاه مقاله نویسی case report - دانشگاه علوم پزشکی َکرمانشاه (1401)
 • بيماري‌هاي نوروماسكولار (توارث غیر مندلی) - دانشگاه علوم پزشکی َشیراز (1401)
 • کارگاه stata - دانشگاه علوم پزشکی َشیراز (1401)
 • دوره ی آموزش جامع نوروساینس - دانشگاه علوم پزشکی َتهران (1400)