آقای مهندس مهدی براتی

Engineer Mehdi Barati

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (311527)

16
3
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد مدیریت پیام نور شاهین شهر1400-1402

سوابق شغلی و تخصصی

  • حسابداری (1400-تاکنون)