آقای دکتر علی اسدپور

Dr. Ali Asadpour

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز

Researcher ID: (269470)

11
16
6
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب Professional English for Students of Architecture، (نیارش) - 1399 - فارسی
  • کتاب درآمدی بر مبانی نظری منظر (فکرنو) - 1398 - فارسی
  • کتاب تصویر ذهنی در منظر و شهر؛ مبانی و روشها (جهاد دانشگاهی قزوین) - 1397 - فارسی
  • کتاب میدان و شهر؛ سرگذشت میدانهای توپخانه از تهران تا شیراز (نیارش) - 1397 - فارسی
  • کتاب تاریخ منظر از رنسانس تا پست مدرن (کتابکده کسری) - 1396 - فارسی
  • کتاب اندیشه منظر (کتابکده کسری) - 1396 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه ویژه و افتخار در پنجمین دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی (1398)
  • رتبه نخست دانش آموختگان دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران (1393)
  • رتبه دوم دانش آموختکان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شیراز (1387)