آقای مهدی بیدآبادی

mehdi bidabadi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186368)

99
7
72
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی