خانم دکتر فریده محسنی هنجنی

Dr. Farideh Mohseni Hanjani

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185958)

3
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی