آقای دکتر مرتضی اسکندری قادی

Dr. Morteza Eskandari Ghadi

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185041)

31
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی