آقای دکتر سیدحسن موسوی بفروئی

Dr. Seyed Hasan Mosavi befroei

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298912)

8
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی