آقای سید منصور رضوی

Seyed Mansour Razavy

استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184213)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی