آقای دکتر حسین کارگر جهرمی

Dr. Hossein Kargar Jahromi

مرکز تحقیقات زونوز ها، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183807)

9
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی