آقای خلیل فرهادی

Khalil Farhadi

پروفسور، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183274)

36
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی