ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای وحید امیر

Vahid Amir

مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182848)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی وحید امیر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

سمتهای علمی و اجرایی وحید امیر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی

مقالات وحید امیر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی - اقتصادی و راهکاری برای بکارگیری واحدهای تولیدی پربازده برقی - گرمایشی در ایراناولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اقتصادی و امنیتی منابع تولید پراکنده از دیدگاه اقتصادی و امنیتیپنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک1392
3دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز منابع تولید پراکنده از دیدگاه اقتصادی و امنیتیسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
4دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز نیروگاههای تولید پراکنده از دیدگاه اقتصادی و امنیتیهمایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی1393
5دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی وضعیت بهره برداری سیستم قدرت با در نظر گرفتن حد دینامیکی پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه عصبی PNN و روش های انتخاب مولفهسومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1393
6دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از خودروهای برقی در شبکه هوشمند به منظور کاهش هزینه هاسومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1393
7دریافت فایل PDF مقالهبازآرایی ریز شبکه در حضور تولیدات پراکنده تجدید پذیر به منظورکاهش تلفات وبهبود قابلیت اطمینان و پروفیل ولتاژ و در نظر گرفتنمسائل اقتصادیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی  تاثیر دمای هوا بر پیش بینی کوتاه مدت باربا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کاشاناولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
9دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهینه تقاضای انرژی خودروهای برقی در سیستم اتوماسیون یکساختمان هوشمنداولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
10دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهینه تقاضای انرژی یک ساختمان هوشمند باحضورخودورهایبرقیو منبع انرژی فتوولتائیک وبررسی عدم قطعیت آن با استفاده از منطق فازیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
11دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری شبکه هوشمنذ با درنظرگرفتن مذل سیستم یکپارچه انرژی درحضور پاسخگویی باراولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
12دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری با در نظر گرفتن فروش برق و حرارت در شبکه های هوشمند بهکمک مدل سیستم یکپارچه انرژیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
13دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی جایابی منابع تولید پراکنده در میکروگریدها به منظور کاهشهزینه و تلفات وآلایندگی محیط زیستاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
14دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از سیستم های یکپارچه انرژی در شبکه های هوشمند بادر نظر گرفتن خودروهای الکتریکیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
15دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه ازشبکه های هوشمندانرژی در محیط محاسبات ابری به کمک مدلسیستم های یکپارچه انرژیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
16دریافت فایل PDF مقالهکنترل تغییرات فرکانس شبکه هوشمند با استفاده از خودرو های برقیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
17دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی توان و هزینه شبکه هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
18دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از سیستم های یکپارچه انرژی با درنظر گرفتن خودروهایبرقیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
19دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی و توسعه استاتیکی یک سیستم یکپارچه انرژی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی ترکیبی ژنتیک با روشهای ریاضیاولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند1393
20دریافت فایل PDF مقالهبهرهبرداری بهینه از سیستمهای یکپارچه انرژی با حضور خودروهای الکتریکیچهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1393
21دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی جایابی منابع تولید پراکنده گازترش وفتوولتائیک در میکروگریدها به منظور کاهش هزینه و تلفات وآلایندگی محیط زیستدومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1394
22دریافت فایل PDF مقالههماهنگی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع با حضورDGکنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394
23دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ریز شبکهها به عنوان یکی از پایههای حفاظت شبکه های هوشمند در توزیع با استفاده ازالگوریتم PSCADکنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394
24دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فناوری رایا نش ابری در بهره برداری بهینه از شبکه های هوشمند انرژی با استفاده از مدل سیستم های یکپارچه چند حاملی انرژیدومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
25دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عملکرد پمپ های ایستگاه های پمپاژ آبکنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
26دریافت فایل PDF مقالهکنترل هوشمند سختی آب مخازنکنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
27دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه ازشبکه های هوشمندانرژی درمحیط محاسبات ابری به کمک مدل سیستم های یکپارچه انرژی درحضورپاسخگویی بارکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
28دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی سیستم یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن شاخصه های قابلیت اطمینانکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
29دریافت فایل PDF مقالهجایابی همزمان نقاط مانور و منابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع برق مرتبط با تاسیسات نفت و گاز با حضورعدم قطعیتسومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1394
30دریافت فایل PDF مقالهبازآرایی و جایابی تولیدات پراکنده در شبکه توزیع شعاعی توسط الگوریتم ژنتیک به منظور کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود1393
31دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی سیستم یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن بهره برداری و شاخصه های قابلیت اطمینانکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
32دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی استاتیکی سیستم های چند حامله انرژی با در نظر گرفتن آلودگیهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1394
33دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازوری به منظور افزایش مشاهده پذیری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم تجمع ذراتهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1394
34دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بهینه سازی همزمان خازن و منابع تولید پراکنده در سیستم شعاعی جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش هزینه با استفاده از چهار الگوریتم ازدحامذرات و خفاش و ژنتیک و کرم شب تابهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1394
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بهینه سازی همزمان خازن و منابع تولید پراکنده در سیستم شعاعی جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش هزینه با استفاده از دو الگوریتم ژنتیک وخفاشهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1394
36دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه سیستم های چند حاملی انرژی در حضور انرژی خورشیدی با درنظر گرفتن پاسخگویی بار در محیط محاسبات ابریهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1394
37دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی دینامیکی سیستم های یکپارچه انرژیهفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهجایابی تولیدات پراکنده و بازآرایی همزمان در ریز شبکه ها با حضور عدم قطعیت به منظور کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینانهفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه راه های تثبیت ولتاژ در سیستم های توزیعهجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهبازدهی سیستم توزیع از نگاه پست های فوق توزیعهجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی سیستم یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن بهره برداری و ضرایب آلودگیهجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی سیستم چند حامله انرژی با در نظر گرفتن شاخصه های قابلیت اطمینانسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1394
43دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از سیستم های چند حامله انرژی با مشارکت در بازارهای انرژیدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
44دریافت فایل PDF مقالهجایابی پارکینگ ماشین برقی در شبکه توزیع مبتنی بر قوانین شهریدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
45دریافت فایل PDF مقالهجایابی پارکینگ ماشین برقی در شبکه توزیع مبتنی بر منبع انرژی بادیدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
46دریافت فایل PDF مقالهجایابی پارکینگ ماشین برقی چند هدفه در شبکه توزیع مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیردومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خودروهای برقی با قابلیت اتصال به شبکه هوشمند برق در کاهش هزینه بهره برداریدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
48دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آنلاین بهره برداری ریزشبکه و تاثیر میزان مشارکت بارهای پاسخ گو در کاهش هزینهدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
49دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذراتدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
50دریافت فایل PDF مقالهتوزیع اقتصادی بار در سیستم های قدرت و بررسی بازارهای یکپارچه و بازار آزاددومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
51دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی سیستم یکپارچه انرژی با توجه به عدم قطعیت هادومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
52دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از ریزشبکه ها با استفاده از بار حرارتی و الکتریکی (CHP) با در نظر گرفتن پاسخگویی بار با روش بهینه سازی PSOدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
53دریافت فایل PDF مقالهپخش بار اقتصادی همزمان گرما و توان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
54دریافت فایل PDF مقالهجایابی همزمان DG و بهینه کردن نقاط مانوردرشبکه های 20 کیلوولت توزیع برق شهرستان گلپایگان با در نظر گرفتن مسائل اقتصادیدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
55دریافت فایل PDF مقالهطراحی حفاظتی شبکه توزیع در حضور واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع واقعیدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
56دریافت فایل PDF مقالهجایابی سلول خورشیدی برای شبکه توزیع قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی گروهیدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی بهره برداری چند هدفه ریزشبکه مبتنی بر تولید همزمان برق و حرارت (CHP) در حضور پاسخگویی باردومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
58دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه سیستم یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن پخش بار الکتریکی و گازی بطور همزماندومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی و قانون گذاری انواع حمایت ها جهت استفاده از انرژی خورشیدی از دید مشتری و دولتدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
60دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از شبکه هوشمند با در نظر گرفتن اثر حضور ماشین های برقی و سلول های خورشیدی در حضور محاسبات ابری به روش gamsدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
61دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از یک ریز شبکه به کمک سیستم یکپارچه انرژی با حضور نیروگاه تلمبه ای ذخیره ایدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
62دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی گشتاور و سرعت خودرو برقی با استفاده از الگوریتم ژنتیکدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
63دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی دینامیکی سیستم های یکپارچه انرژیدومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
64دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری سیستم یکپارچه انرژی در حضور قابلیت اطمیناندومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1394
65دریافت فایل PDF مقالهبازآرایی شبکه توزیع شعاعی به منظور کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان شبکه در حضورتولیدات پراکنده و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی تولید تواننخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق1393
66دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهینه همزمان اندازه بانک های خازن و منابع تولید پراکنده جهت کاهش تلفات و هزینه و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریاولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی1394
67دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهینه همزمان اندازه بانک های خازن و منابع تولید پراکنده جهت کاهش تلفات و هزینه و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و خفاشاولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی1394
68دریافت فایل PDF مقالهتعمیرونگهداری مبتنی برقابلیت اطمینان (Reliability. Centered. Maintenance)کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی1395
69دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مکان احداث پارکینگ خودروی برقی بر میزان تلفات انرژیاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
70دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری چند هدفه ریز شبکه ها با منابع میکرو توربین ،پیل سوختی وباطری های ترکیبیاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
71دریافت فایل PDF مقالهاثر افزایش راندمان در مقدار سود هاب ها ، برای چند سیستم یکپارچه انرژی توسط نظریه ی بازی هااولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
72دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از چند هاب انرژی با در نظر گرفتن نظریه بازی ها و با فرض شراکت بین هاب هااولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
73دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از سیستم های یکپارچه انرژی با منابع فتوولتاییک (PV) و مشارکت در بازارهای انرژیاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات جهت مجتمع مسکونیاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
75دریافت فایل PDF مقالهجایابی همزمان DG و بهینه کردن نقاط مانور در شبکه های 20 کیلوولت توزیع برق شهرستان گلپایگان با درنظر گرفتن مسایل اقتصادیاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
76دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری یک شبکه هوشمندبه کمک سیستم یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن ماشین های برقی و پاسخگویی باراولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
77دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ای مروری بر توسعه و گسترش شبکه های توزیعاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
78دریافت فایل PDF مقالهارایه یک روش مکانیابی خطا در سیستم قدرت بر مبنای اندازه گیری گستره تغییرات فازور ولتاژاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
79دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه شبکه ای از سیستم یکپارچه انرژی با درنظر گرفتن فروش برق و حرارتاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
80دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه شبکه ای از سیستم یکپارچه انرژی با درنظر گرفتن فروش برق و حرارت و انرژی های نواولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
81دریافت فایل PDF مقالهکاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان شبکه های 20 کیلوولت با جایابی بهینه DG و تعیین مناسب نقاط مانوراولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی و طراحی حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکندهاولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
83دریافت فایل PDF مقالهجایابی منابع انرژی پراکنده با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات تواناولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
84دریافت فایل PDF مقالهمروری بر سیستم های یکپارچه انرژی و کاربردهای آنها ( سیستم هاب انرژی)اولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان1395
85دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی نیروگاه خورشیدی 1 مگا وات با رویکرد بازگشت سرمایهسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
86دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی نیروگاه خورشیدی 2 کیلو وات با رویکرد بازگشت سرمایهسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
87دریافت فایل PDF مقالهطراحی و نصب فیلترهای اکتیو در شبکه قدرت مجتمع فولاد امیر کبیر کاشانسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
88دریافت فایل PDF مقالهطراحی و جایابی فیلترهای پسیو جهت حذف هارمونیک های مخرب در مجتمع فولاد امیر کبیر کاشانسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
89دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری همزمان از چند ریز شبکه با در نظر گیری عدم قطعیت جا به جایی خودروهای برقی بین این ریز شبکه هاسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
90دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی و جایابی تولید پراکنده با در نظر گرفتن توسعه شبکه در شرکت مناطق نفتخیز جنوبسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
91دریافت فایل PDF مقالهمطالعهای مروری بر توسعه و گسترش شبکههای توزیعسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
92دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پمپ خورشیدی در صنعت آب و فاضلابسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
93دریافت فایل PDF مقالهتوجیه فنی اقتصادی استفاده از انرژی خورشید در یک نمونه عملیاتی شده آب و فاضلاب روستایی استان مرکزیسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
94دریافت فایل PDF مقالهراهاندازی و کنترل موتور سوییچ رلوکتانس با استفاده ازنرمافزارMagnetسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
95دریافت فایل PDF مقالهحذف بار جریانی هوشمند در پستهای فشار قویسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
96دریافت فایل PDF مقالهحذف بار تطبیقی در پستهای فشار قویسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
97دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه خودرو های الکتریکی در شبکه توزیع با اصلاح پارامتر پروفیل ولتاژ و مینیمم کردن تلفات توانسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
98دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری الگوریتم PSO در بهینه سازی قابلیت اطمینان شبکه توزیع در حضور خودروهای برقیسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی و امکان سنجی نیروگاه زباله سوز در استان مرکزیسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
100دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی فنی و ارزیابی مقایسه ای جهت انتخاب بهترین تکنولوژی برای تولیدبرق از زباله در استان مرکزیسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
101دریافت فایل PDF مقالهتوزیع اقتصادی بار به صورت رقابتی در چندین سیستم یکپارچه انرژی به روش نظریھ بازی ھاسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند1395
102دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی ساخت ساختمان های انرژی صفر در کشوردومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
103دریافت فایل PDF مقالهسیستم های سرمایش خورشیدیدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
104دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی سیستم یکپارچه انرژی با توجه به عدم قطعیت هادومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
105دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم بهینه برای چند ریز شبکه عملیاتی شامل شبکه حرارتیدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
106دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی یک ریزشبکه چند حاملی در قالب های انرژیدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
107دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی و بهینه سازی سیستم های هاب انرژیدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
108دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه DG ها جهت کم کردن تلفات حقیقی در سیستم های توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم PSOدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
109دریافت فایل PDF مقالهطراحی شبکه های قدرت با رویکرد پدافند غیرعاملدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
110دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع برق بادرنظرگرفتن تولیدات پراکندهدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
111دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از چند ریزشبکه در شبکه توزیع هوشمنددومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
112دریافت فایل PDF مقالهتعیین مقدار و محل بهینه SVC بعنوان جبران کننده توان راکتیو در شبکه قدرت صنایع فولادیدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرصت ها و چالش های محاسبات ابری در شبکه ای هوشمند ازسیستم های یکپارچه انرژیدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
114دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از شبکه از هاب ها در محیط محاسبات ابریدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
115دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از شبکه ی هوشمندی از سیستم های یکپارچه انرژی در محیط رایانش ابریدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
116دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی و توسعه همزمان شبکه برق و گاز در یک شبکه چند حامله انرژیدومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1396
117دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی شبکه برق و گاز در یک شبکه چند حامله انرژیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی1396
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار پانل های برشی فولادی موج دار ذوزنقه ای با مهاربندی همگرادوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1399
119دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مهارتهای مقابله ای، طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلاپنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی1399
120دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اهمیت موضوع مدیریت مشارکتی در مدارساولین همایش ملی مدرسه فردا1398
121دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نظریه خودرهبری و استراتژی های آناولین همایش ملی مدرسه فردا1398
122دریافت فایل PDF مقالهEffect evaluation of nanofluids containing carbon nanotubes on pseudomonas aeruginosa for prevention of wound infectionsنهمین کنگره کشوری سوختگی1398
123دریافت فایل PDF مقالهAntibacterial effects study of nanfluid contaning carbon nanotubes on Mycobacterium fortuitum infectionsچهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت1398
124دریافت فایل PDF مقالهانتخاب سنگ ساختمانی مناسب برای مناطق سردسیر با درنظر گرفتن مقاومت در برابر یخ زدگیدومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران1398
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی دینامیک داخلی کهکشان های گویگون کوتوله در چارچوب گرانش تعمیم یافته (موگ)نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران1394
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی موج دار تقویت شده با لایه هایCFRPبا درنظر گرفتن جداشدگی بین لایه پلیمری و فولادیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
127دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری رویکرد پارامتریک در متره و برآورد پروژه با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختماندومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان1398
128دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان تغییرشکل در جبهه کار تونل با تغییر روباره و پارامترهای ژیومکانیکی سنگ میزبانیازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وتحلیل اگزرژی بویلر در فرآیند تولید همزمان کارخانه شکر میرزاکوچک خاننهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک1396
130دریافت فایل PDF مقالهآنالیز انرژی و اگزرژی توربوژنراتورهای نیروگاه بخار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سیستم تولید همزماننهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک1396
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقتصاد بر نظام آموزش و پرورش در ایرانسومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی1397
132دریافت فایل PDF مقالهآثار بیولوژیک تسلیحات صوتی بر بدنهفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین1396
133دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت دستگاه مولد امواج مکانیکیهفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین1396
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بارگذاری موج انفجار سطحی بر روی ساختمان های بلند بتنیکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بارگذاری موج انفجار سطحی بر روی ساختمان های بلند بتنیدومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار1396
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و میزان تاثیر بازارچه های مرزی در بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان منطقه مرزی (مورد مطالعه : بازارچه مرزی پرویزخان استان کرمانشاه)کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی1396
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر توانمندسازی در رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان ستادی بانک آیندهکنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی1396
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با شادکامی ذهنی و سلامت روان دانشجویانسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
140دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دفع گازهای آلاینده از پساب چاه های نفتی و گازی به کمک غشاهای هالوفایبر و با استفاده از حلال نیتروژنکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی1395
141دریافت فایل PDF مقالهمقایسه استراتژی خود رهبری کردن و خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه (دوره دوم) مدارس عادی و استعدادهای درخشان شهر اردبیلسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی1395
142دریافت فایل PDF مقالهاحیای فولاد جوهری و توسعه هنر، صنعت و اقتصادنخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی1395
143دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نحوه عملکرد و کاربرد لیزر در شناسایی گازاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک1395
144دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از غشاهای الیاف تو خالی برای حذف گازهای آلاینده از پساب چاه های گاز و نفت به کمک حلال مونو اتانول آمیننخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی1394
145دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جداسازی گازهای آلاینده از پساب چاه های نفتی و گازی و تاثیر سرعت حلال و حل شونده بر بازده حذف این گازهاششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی عامل شانکر پوستی گردوکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیماری شانکر پوستی گردو در استان لرستانکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
148دریافت فایل PDF مقالهارائه یک روش نمونه برداری کلان داده ها مبتنی برمدل برنامه نویسی نگاشت -کاهشسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات1394
149دریافت فایل PDF مقالهمروری بر لیا پروتنین ها در بذرسومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی1394
150دریافت فایل PDF مقالهمروری بر جنبه های فیزیولوژیکی زوال بذرسومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی1394
151دریافت فایل PDF مقالهحذف گازهای محلول از آب های استحصالی چاه های نفتی و گازی به کمک حلال شیمیایی آمینکنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی1394
152دریافت فایل PDF مقالهAdaptive Generalized Likelihood Ratio Chart for Monitoring the Process Meanکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع1394
153دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ی احتمال پسین شاخص کارایی C′p برای فرایندی با توزیع نمایی و حدود مشخصه ی فنی فازیچهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)1394
154دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری بر توسعه اجتماعی اقتصادی(اشتغال) از دیدگاه جامعه میزبان –مطالعه موردی ( شهر توریستی سی سخت)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
155دریافت فایل PDF مقالهجستاری در تأثیر برنامه ریزی مشارکتی بر توسعه صنعت گردشگریدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت گردشگری در دستیابی به توسعه پایداردومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سطح کیفیت زندگی و میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی شهر(مطالعه موردی : شهر نجف آباد و فولادشهر)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریتHSE و راه های بهبود آن در کارگاه های پردازش نفت و گازدومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1393
159دریافت فایل PDF مقالهحذف مرکاپتان ها از جریان گاز با روش مراکسکنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق1394
160دریافت فایل PDF مقالهECG noise cancelling using adaptive linear prediction method: A comparison between LMS and RLS algorithmsکنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر1394
161دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسانس نعناع فلفلی بر ویژگی های حسی و کیفیت میکروبی خرمای کلوته بسته بندی شده در منطقه جیرفتاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی هایحسی و زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در ماست خرمااولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
163دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسانس آویشن بر ویژگی های حسی و کیفیت میکروبی خرمای کلوته بسته بندی شده در منطقه جیرفتاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شرایط خاک بر روی شدت زلزلههمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
165دریافت فایل PDF مقالهروش های بهینه سازی چند منظوره برج های خنک کننده و پارامترهای موثر بر آنکنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست1393
166دریافت فایل PDF مقالهاقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها (نقش فن آوری اطلاعات در کاهش هزینه های مدیریت ساخت و ساز روستایی)دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
167دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده واگرای هشتی شکل با رفتار خمشی تیر پیوند تحت الگوی بارگذاری مثلثیدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
168دریافت فایل PDF مقالهتجارب علمی از ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آسیب دیده در زلزله 15 آبان ماه سال 1389 شهرستان دوروددومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
169دریافت فایل PDF مقالهA Comparative Study of Many Well- Known Codes of Practice for Loading of Self-Supporting Telecmmunication Towersدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
170دریافت فایل PDF مقالهعملکرد ساختمان های بنایی طراحی شده بر اساس ائین نامه 2800 تحت رکوردهای حوزه نزدیک گسل و ارائه راهکاری جهت بهسازی آنهادومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
171دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سیستم سازه ای قالب عایق ماندگار fci با سیستم های سازه ای معمولی از نظر (زمان و هزینه و کیفیت) (مطالعه موردی : دورود سد مروک)دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
172دریافت فایل PDF مقالهشاتکریت و معرفی برخی دستگاه های پاشش بتن موجود در ایراندومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
173دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تابش پرتوی گاما و الکترون بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی و تغذیه ای قارچهای خوراکی: مقاله مروریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
174دریافت فایل PDF مقالهبررسی و قابلیت های استفاده از مصالح هوشمند در نوا و بدنه های شهری در هزاره سومسومین کنفرانس سالانه انرژی پاک1392
175دریافت فایل PDF مقالهEmotional intelligence and organizational performanceهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
176دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مهندسی ارزش در مدیریت پروژههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
177دریافت فایل PDF مقالهمفهوم حریم و محرمیت در باور و اعتقادات و التزام بکارگیری آن در خانه های ایرانی-اسلامیدومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی1392
178دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد و عملکرد مایعات یونی در صنعت گازسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مثبت و منفی ایجادشهرک های صنعتی درمناطق روستاییکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
180دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازمهندسی ارزش دربهینه سازی انرژی ساختمانهای مسکونیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
181دریافت فایل PDF مقالهچالش های مدیریت بحران ونقش شایعات پس از زلزله هابا نگاهی به زلزله سال 1389 شهرستان دورودپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
182دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تحلیل SWOT در تحلیل استراتژیک شرکتهای تولیدی(مورد مطالعه: شرکت قطعه سازی زاگرس شیراز)دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین1392
183دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نانولوله های کربنی زیگ زاگ و آرم چیرمحصور دربتن تحت بارفشاری با استفاده ازنرم افزار ansysهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
184دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مقاومت خمشی و فشاری بتن حاوی نانولوله کربنی و نانوسیلیساولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1391
185دریافت فایل PDF مقالهتحلیل قاب ساختمانی تقویت شده با نانولوله کربنی و نانوسیلیس توسط نرم افزارEtabsاولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1391
186دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نانولوله های کربنی آرم چیر و زیگ زاگ محصور دربتن تحت بارکششی با استفاده ازنرم افزار Ansysاولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1391
187دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه استقرار سیستم مدیریت انرژی با کاهش هزینه ها در گروه صنایع سیمان کرماناولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی1390
188دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندرکنش شبه استاتیکی سازه و خاک تحت اثر لارهای جانبی وارد بر ساختمانهای مسکونی با قاب فولادی ویژهچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1387
189دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیشبینی حدنهایی تنش در نانولولههای کربنی تک لایه با بکارگیری شبکههای عصبی مصنوعیدومین همایش دانشجویی فناوری نانو1386

مقالات وحید امیر در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 477 بار

نمودار تولید سالانه مقالات وحید امیر

تماس با وحید امیر


به اشتراک گذاری صفحه وحید امیر

پشتیبانی