آقای دکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی

Dr. Seyed Majdedin Mir Mohamad Hoseini

دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182822)

52
8
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی