ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمد آزادی

Mohammad Azadi

Qazvin Islamic Azad University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183681)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمد آزادی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمد آزادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمکانیزم روانگرایی عدسیهای مضاعف ماسه در اثر بارهای دینامیکیچهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1382
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی نشست های ناشی از روانگرایی عدسی های ماسه ای در خاک تحت بارهای زلزلهکنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)1383
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روانگرایی خاک بر تونل های پوش شدارپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
4دریافت فایل PDF مقالهکنترل فعال آئروسروالاستیک غیر خطی جهت تعدیل ارتعاشات مخزن متصل به بال هواپیماپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اجزاء محدود غیر خطی تنشهای ترموالاستیک گذرای استوانه توخالی FGM برای حالتهخای انتقال حرارت متفاوت، با در نظر گرفتن وابستگی ویژگیهای مواد به دماشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتعاشات آزاد تیر FGM به روش اجزاء محدود با درنظر گرفتن وابستگی خواص مواد به دماششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک1387
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تنش های دیسک دوار FGM به روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن وابستگی خواص مواد به دماششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک1387
8دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی چندمنظوره درب عقب یک خودرو تحت قیود صدا، ارتعاشات ، ناهنجاری و وزن با استفاده از روش رویه پاسخششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک1387
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عمر خستگی مدل اجزاء محدود گژن پین موتور ملی و مقایسه تئوریهای مختلفششمین همایش موتورهای درونسوز1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حفاری تونل های دوقلو بر نیروهای داخلی شمع های مجاورپنجمین کنگره ملی مهندسی عمران1389
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه قابلیت نرم افزارهای سه بعدی FLAC و PLAXIS در تحلیل عددی تونل های احداث شده نزدیک به سطح زمینچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رفتار دینامیکی پیهای دایرهای واقع برماسه مسلح به ژئوگرید با استفاده از روش اجزاء محدودچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتریک اثر حفاری تونل های دوقلو بر چگونگی تغییر نیروهای داخلی شمع های مجاورچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهکنترل دینامیکمعکوسپیزوپانلهای فضایی در حین مانورهای دورانیهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تونلسازی در زمینهای نرم و تاثیر آن برنشست ساختمان های مجاورنهمین همایش ملی تونل1390
16دریافت فایل PDF مقالهکنترل دینامیکمعکوسماهواره هوشمند در حین مانورهای فضایی در مداردهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرگیرداری بین اتصالات سگمنتی سیستم نگهداری تونل،برروی تنشها وتغییرمکانهای پوشش تونلاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب خستگی ترمومکانیکی و کمچرخه دما بالا در آلیاژ آلومینیوم بر اساس مدل سیتقلوبیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندر کنش تونل های دو قلو بر اساس مو قعیت قرار گیری آنهانهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر میزان گیرداری بین سگمنت های بتنی پوشش تونل برعملکرد تونل تحت بارهای بهره بردارینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتعاشات آزاد ورق یکنواخت با استفاده از روش DTMدومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات1391
22دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی زهکش تونل فاضلابرو شرق تهراناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
23دریافت فایل PDF مقالهاثر پارامترهای ریختهگری بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ91 منیزیمهفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک1392
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت پارامترهای مختلف بر عمر آلیاژ آلومینیوم با و بدون پوشش سرامیکی تحت بارهای خستگی همدما و ترمومکانیکیهفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک1392
25دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل غیرخطی سخت شوندگی آلیاژ آلومینیوم تحت بارهای خستگی کم چرخه و ترمومکانیکیهفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک1392
26دریافت فایل PDF مقالهتدوین رویه آب بندی سریع موتور براساس سایش و با استفاده از نتایج آنالیز روغنهشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1392
27دریافت فایل PDF مقالهبهبود رفتار تنشی در چرخ طیار با بکارگیری مواد هدفمند بر اساس روش اجزاء محدودهشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1392
28دریافت فایل PDF مقالهاثر سیستم راهگاهی بر میزان عیوب و خواص کششی آلیاژ منیزیم AZ91+1%REهشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1392
29دریافت فایل PDF مقالهارائه تحلیل کاملی برای مواد، مکانیزم، ارتعاش، تنش و خستگی در فنر دریچههشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییرات ماده و هندسه بر تنش و خستگی در کپه یاتاقانی اصلی موتورهشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1392
31دریافت فایل PDF مقالهطراحی بستار و بلوک سیلندر در موتورهای احتراق داخلی براساس استحکام خستگی موادهشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین عملکرد پرتفلیو شرکت های سرمایه گذاری و سود تقسیمی آنها در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیرمالکیت نهادی برکیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهراندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
35دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موانع پیاده سازی گزارشگری مالی زیست محیطی درشرکت های مستقر درشهرکهای صنعتی استان کرمانشاهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
36دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رابطه بین عوامل روانشناختی و تحلیل تکنیکی با تصمیم گیری سرمایه گذاران درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
37دریافت فایل PDF مقالهافزایش فرهنگ خود اتکایی در وصول مالیات بر اررزش افزودهاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
38دریافت فایل PDF مقالهکنترل ارتعاشات یک تیر مدرج تابعی با تکیه گاه متحرک به کمک مواد پیزوالکتریککنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
39دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ویژگی های غیرمالی شرکت بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت1394
40دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین معافیتهای مالیاتی مواد 132و 138ق. م.م و بازده حقوق صاحبانسهام شرکت های تولیدی (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران)همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت1394
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر ساختارحاکمیت شرکت ها بر کیفیت حسابرسیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر سازوکار های حاکمیت شرکتی (ساختار مالکیت شرکت ها) بر کیفیت حسابرسیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیرتمرکز مالکیت نهادی بر کیفیت حسابرسیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود حسابداریاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتعاشات خطی تیر یکسر گیردار کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی با توزیع مندرج تابعه ای محدود شده با فنر الاستیکاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک1395
46دریافت فایل PDF مقالهغیر خطی تیر کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی در حضور جرم متمرکز بر روی تیراولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک1395
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده کمانش در مخازن ذخیره جدار نازک با استفاده از روش المان محدودکنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی1395
48دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و تحلیل عملکرد حرارتی هیتر ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری با استفاده ار نرم افزار آباکوسدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی سهم آلایندگی از تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل ونقل به تفکیک استان های کشورهشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1395
50دریافت فایل PDF مقالهبیمه محصولات کشاورزی در برخی کشورهای توسعه یافته دنیانهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
51دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه اسیب الیاژ های سبک تحت بارگذاری سیکلی کمچرخه در دمای محیط به روش مکانیک آسیب پیوستهدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا1395
52دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی خواص خزش مواد در رابطه توانی نرخ کرنش کمینه به روش لونبرگ - مارکوارتدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا1395
53دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل موثر بر خرید ناگهانی پوشاک ورزشی در فروشگاه های ورزشیپنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش1395
54دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات ساختاری، فازی و سختی سوپرآلیاژ اینکونل 713 با تغییر دما و زمان عملیات حرارتیدهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران1395
55دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی خواص خزشی مواد با استفاده از روش لونبرگ مارکوارت براساس مکانیک آسیب پیوستهدومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته1395
56دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه قابلیت اطمینان برای آلیاژهای سبک آلومینیم و منیزیم تحت بارگذاری خستگی کمچرخهدومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته1395
57دریافت فایل PDF مقالهتخمین نرخ رشد ترک خستگی با فاصله موج ها در سطح شکست آلیاژ آلومینیم 2024دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته1395
58دریافت فایل PDF مقالهمفھوم تربیت بدنی در مدارسدومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1395
59دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ورزش در طول عمر انساندومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهھنجاریابی آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر مقاطعتحصیلی ابتدایی،راھنمایی و متوسطھ مجتمع آموزشیحضرت ولی عصر (عج) آذربایجان باکودومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1395
61دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روش تجربی صحه گذاری نتایج شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ در قالب بسته سوپر آلیاژ Inconel 713چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
62دریافت فایل PDF مقالهساخت دیوارهای هوشمند بتنی شفاف با قابلیت تغییر رنگچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
63دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامتریک اثر حفاری تونل های نعل اسبی بر نشست ماکزیمم سطح زمینچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
64دریافت فایل PDF مقالهجعاله؛ احراز عنوان ماخوذ در موضوع التزامکنگره بین المللی جامع حقوق ایران1395
65دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اسکترباند برای آزمون های خستگی کم چرخه و پرچرخه موادبیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1396
66دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عمر خستگی تنش- کنترل در استخوان ران و ساق در فرکانس بارگذاری کمبیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1396
67دریافت فایل PDF مقالهکنترل فعال تیر الاستیک و جرم خارجی متصل به آن تحت نیروی پیشرانشانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران1395
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سواد مالی مدیران بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی مورد مطالعه ( بانک های خصوصی شهر ایلام)هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
69دریافت فایل PDF مقالهکنترل ارتعاشات ورق مقاوم شده با نانو لوله های کربن با استفاده از لایه های پیزوالکتریکاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک1395
70دریافت فایل PDF مقالهسازماندهی مسابقات ورزشی (المپیاد ورزشی دانشجویان)سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1396
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیوری بازی های کودکانسومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1396
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر اتصالات بین سگمنت های تونل های ناتم بر روی کرنش لاینینگ تحت بار لرزه ایدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش هوش هیجانی و هوش معنوی بر توانمند سازی کارکنان ( مورد مطالعه : شرکت پالایش گاز ایلام )هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1396
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین استرس شغلی با عملکرد شغلی کارکنان ( مورد مطالعه : شرکت پالایش گاز ایلام )هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1396
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی شهرستان مهران )هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1396
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی موادی و مغایرت های ابعادی در یک بستار موتور ترک خوردههفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1390
77دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پارامترهای پوشش حایل حرارتی با کاربرد در موتورهای دیزل تحت بارهای خستگی و خمشیهفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1390
78دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خرابی نشتی در خنک کن روغن موتور دیزل دریاییهفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1390
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل خرابی و ترک خوردگی یک بستار موتور و شبیه سازی اجزاء محدود آنهفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1390
80دریافت فایل PDF مقالهنقش وتاثیراهرم مالی وساختارسرمایه برسودآوری وکارایی سرمایه گذاری شرکت هاهفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1396
81دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های حایل حرارتینهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1394
82دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های مقاوم به سایشنهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1394
83دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل تخمین عمر خزش برای سوپرآلیاژ مورد استفاده در پره توربین قطعه توربوشارژنهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1394
84دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سوخت بر پارامترهای عملکردی موتور احتراق جرقه ای تک سیلندرنهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1394
85دریافت فایل PDF مقالهمطالعات پارامتریک اثر حفاری تونل های دایره ای بر نشست ماکزیمم سطح زمینکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
86دریافت فایل PDF مقالهآنالیز تخریب پیشرونده در قاب های خمشی فولادی با بررسی حساسیتکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
87دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی طرح پایدارسازی شیروانی های خاکی در خاک های باچسبندگی کم به وسیله میخکوبیکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
88دریافت فایل PDF مقالهآنالیز تخریب پیشرونده در قابهای خمشی فولادی با بررسی حساسیتسومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1396
89دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتعاشی وتنشی به منظورطراحی دستگاه سایش پین روی دیسک باقابلیت کارکرددردمای زیادومحیط سیالچهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران1396
90دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خرابی ناشی از بارگذاری مکانیکی حرارتی - سیکلی برای یک سوپاپ دوددر موتور دیزل سنگیندهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1396
91دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های حایل حرارتیدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1396
92دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های مقاوم به سایشدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1396
93دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خواص فیزیکی نانو روغن هیبریدی با روغن پایه موتور خودرودهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1396
94دریافت فایل PDF مقالهتخمین آسیب پیوسته طی بارگذاری خستگی پرچرخه روی آلیاژ منیزیم با کاربرد در ساخت قطعات موتوریدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1396
95دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل تخمین عمر خزش برای سوپرآلیاژ مورد استفاده در پره توربین قطعه توربوشارژدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1396
96دریافت فایل PDF مقالهاثر جنس سرسیلندر روی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانیدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1396
97دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سوخت بر پارامترهای عملکردی موتور احتراق جرقه ای تک سیلندردهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز1396
98دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تیپ خاک بر اساس آیین نامه های 2800 ایران و ASCE آمریکا بر بزرگنمایی امواج زلزلهپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
99دریافت فایل PDF مقالهتخمین عمر خستگی کم چرخه آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور در دماهای مختلف با استفاده از انرژی کرنش پلاستیک اصلاح شدهسومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1397
100دریافت فایل PDF مقالهتحلیل داده های انتشار صوت به منظور بررسی رفتار رشد ترک در آلیاژ آلومینیوم تحت بارگذاری خستگی کمچرخهبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع حسگر انتشار صوت در پایش سلامت کامپوزیت لایه ای پایه پلیمری تحت بارگذاری خستگی کم چرخهبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
102دریافت فایل PDF مقالهتخمین عمر خستگی کمچرخه آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیوم- منیزیم سرسیلندر موتور براساس آثار موجی شکل در سطح شکست و رابطه رشد ترک پاریسبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
103دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت پارامترهای فرایند پاشش پلاسما بر عمر خستگی شوک حرارتی آلیاژ آلومینیوم با پوشش حایل حرارتیبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
104دریافت فایل PDF مقالهتعیین فاکتور شدت تنش مود اول در آلیاژ آلومینیوم با روش اجزاء محدود و پردازش تصویر دیجیتالیبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
105دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتعاشی و تنشی سازه دستگاه آزمون سایش اسکاف پیستون موتور در دمای زیاد و محیط سیالبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
106دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی سوراخکاری کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) با استفاده از ارتعاشات اولتراسونیکبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
107دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتعاشی و تنشی به منظور طراحی دستگاه سایش رفت و برگشتی در دمای زیاد و محیط سیالبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
108دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی اثر استفاده از امواج اولتراسونیک روی صافی سطح و عیوب ایجاد شده در سوراخکاری قطعات کامپوزیتی تقویت شده با فیبر کربنپانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید1397
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر درصد ترکیب سیال عامل هوا/هلیم بر عملکرد موتور استرلینگ نوع بتا با مدل ترمودینامیکی سرعت محدودپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک1397
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افزودن نانورس بر ریزساختار، سختی و فرآیند ماشین کاری در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم پیستون موتور خودروچهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی1397
111دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت خواص خزشی به اثرات پارامترهای دما و تقویت کننده در آلیاژ آلومینیوم و نانوکامپوزیت پایه آلومینیومیبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
112دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه عمر با انرژی کرنش پلاستیک و مکانیک آسیب پیوسته در خستگی کم چرخه آلیاژ آلومینیومبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
113دریافت فایل PDF مقالهتخمین آسیب پیوسته در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور تحت بارهای خستگی کم چرخه همدمادومین همایش ملی موتوهای درونسوز1397
114دریافت فایل PDF مقالهتخمین سختی در فرایندهای مختلف عملیات حرارتی برای آلیاژ آلومینیوم با کمک شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیوندومین همایش ملی موتوهای درونسوز1397
115دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مطالعات موتورهای استرلینگ: دستاوردهای جدید به منظور بهبود توان و بازدهدومین همایش ملی موتوهای درونسوز1397
116دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل تخمین عمر خستگی به روش انرژی کرنش پلاستیک اصلاح شده در آلیاژ آلومینیوم پیستون تحت بارهای سیکلیک ترمومکانیکی همفازدومین همایش ملی موتوهای درونسوز1397
117دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جنس بازیاب و دمای کارکردی بر توان ترمزی موتور استرلینگ نوع گامادومین همایش ملی موتوهای درونسوز1397
118دریافت فایل PDF مقالهایجاد توانمندی در شبیه سازی های اجزای محدود تنش/خستگی طی فرایند توسعه پیستون برای ارتقای یک موتور احتراقیدومین همایش ملی موتوهای درونسوز1397
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فاصله و زاویه میخ ها و ارتفاع گود در پایدار سازی شیروانی های خاکی در خاک های با چسبندگی زیادپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1397
120دریافت فایل PDF مقالهنقد و بررسی شیءوارگی علم با تاکید بر دیدگاه علامه جعفرینخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری1397
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جهت لایه چینی بر عمر خستگی خمشی و سطوح شکست در پلی لاکتیک اسید ساخته شده به روش تولید افزایشی با دستگاه پرینتر سه بعدیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا1398
122دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت نرخ جابجایی و فرایند استحکام بخشی بر خواص مکانیکی کششی در آلیاژ آلومینیومی سرسیلندر موتورچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا1398
123دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اندرکنش تونل و شمع های سازه منوریل مطالعه موردی: متروی قمششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
124دریافت فایل PDF مقالهکاهش جابجایی تونل و سطح زمین، ناشی از اثر روانگرایی به کمک ستون های سنگیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1398
125دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر نشست ناشی از عبور تونل مترو از مجاورت شمع های سازه منوریل مطالعه موردی: متروی قمششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
126دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی طرح پایدارسازی شیروانی های خاکی در خاک های باچسبندگی کم به وسیله میخکوبیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
127دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش های تولید افزایشی در ساخت قطعات موتور بهینه سازی شده: مطالعه موردی پیستون و سوپاپیازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت1398
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر وابستگی خواص ترمودینامیکی سیال عامل به دما بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما با تحلیل حساسیتیازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت1398
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تخلخل، نوع و ضخامت پوشش سد حرارتی بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما با روش آنالیز رگرسیونیازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت1398
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ذرات نانو، فرایند عملیات حرارتی و غلظت اسید بر نرخ خوردگی در آلیاژ آلومینیوم پیستون با استفاده از آنالیز رگرسیونیازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت1398
131دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پارامترهای مشخصه چرخه رانندگی با استفاده از داده های واقعی جمع آوری شده در ایران و چرخه های استاندارد جهانییازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت1398
132دریافت فایل PDF مقالهآسیب پیوسته در آلیاژ منیزیم AZ61A تحت بارگذاری خستگی کم چرخه پیچشی و کشش- فشاربیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1399
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی جهت لایه چینی روش مدل سازی رسوب ذوبی بر خواص خستگی خمشی پرچرخه در پلیمر PLAبیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1399
134دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی گرمای اتلافی، توان اصطکاکی و تولیدی موتور استرلینگ گاما با منابع حرارتی مختلفبیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1399

مقالات محمد آزادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییر رفتار ماسه ها تحت سیمانی شدن بیولوژیکیمجله ی مهندسی عمران شریف1396
2دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رفتار خزشی در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم- مس- نیکل- منیزیم در دماها و سطوح تنشی مختلفمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1398
3دریافت فایل PDF مقالهتشخیص عیوب مختلف در کامپوزیت لایه ای پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن تحت کشش با تحلیل ارتعاشفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1398
4دریافت فایل PDF مقالهساز و کار های خرابی در کامپوزیت های چندلایه سوراخ دار تحت بارگذاری کششی با استفاده از انتشار صوتفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندرکنش دینامیکی خاک- تونل- شمع بر سازه های سطحی به روش تاریخچه زمانی با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدیفصلنامه جاده1398
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار رشد ترک در همبسته آلومینیوم مورد استفاده در قطعات موتور، با استفاده ازروش انتشار صوتفصلنامه تحقیقات موتور1396
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عملیات حرارتی بر ریز ساختار، خواص مکانیکی، رفتار شکست در همبسته آلومینیوم-سیلیسیوم- مس بستارفصلنامه تحقیقات موتور1397
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اجزای محدود آسیب خستگی در بستار موتور دیزل سواری تحت بارگذاریهای نوسانی مکانیکی- حرارتیفصلنامه تحقیقات موتور1397
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اجزای محدود آسیب خستگی در بستار موتور دیزل سواری تحت بارگذاریهای نوسانی مکانیکی- حرارتیفصلنامه تحقیقات موتور1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 176 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمد آزادی

تماس با محمد آزادی


به اشتراک گذاری صفحه محمد آزادی

پشتیبانی