مکانیزم روانگرایی عدسیهای مضاعف ماسه در اثر بارهای دینامیکی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,532

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SF44

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

روانگرایی پدیده ای است که در اغلب زلزله های بزرگ خسارات قابل ملاحظه ای را بوجود آورده است . گرچه بررسی نحوه و چگونگی وقوع این پدیده در ساختگاه های همگن و متجانس کم وبیش بصورت امری کلاسیک و کاملا مشخص درآمده است، لیکن وجود ناهمگنی در لایه های خاک می تواند موجب بروز دشواری هایی در امر ارزیابی نحوه بروز این پدیده در ساختگاه باشد . یکی از مواردی که چنین مسایلی را بدنبال خواهد داشت، عدسی های سست و ضعیف ماسه در خاک بوده که به مثابه نقطه ضعفی در زمان وقوع زلزله می توانند منشا شروع و گسترش این پدیده گردند . علیرغم وجود ساختگاه های بسیاری حاوی لنزهای ماسه ای و بروزخساراتی دراثر روانگرایی این عدسی ها درزلزله های گذشته، تابه حال مطالعات محدودی آنهم تنها درخصوص عدسی های منفرد، پیرامون رفتار و مکانیزم شکست عدسی های ماسه انجام شده است . دراین مطالعه با استفاده از نتایج و دستاوردهای مطالعات انجام شده درخصوص رفتار عدسی های منفرد ماسه به هنگام وقوع زلزله، رفتار دو عدسی ماسه ای درکنار یکدیگر تحت اثر بارهای رفت وبرگشتی مورد مطالعه قرارگرفته است.

نویسندگان

سید مجدالدین میرمحمد حسینی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد آزادی

کارشناس ارشد خاک وپی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر