آقای حمیدرضا جمالی

Hamid Reza Jamali

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180214)

15
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی