آقای امین کشاورزی

Amin Keshavarzi

مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179717)

26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی