آقای دکتر مهدی مرتضوی

Dr. Mahdi Mortezavi

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178490)

30
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی