آقای دکتر سید حجت هاشمی

Dr. Seyed Hojat Hashemi

استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177392)

33
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی