آقای امیر امیدوار

Amir Omidvar

استاد دانشگاه صنعتی شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176890)

55
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی