آقای رسول حجی

Rasoul Haji

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176459)

16
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی