آقای دکتر محمد فاتحی مرجی

Dr. Mohamad Fatehi marji

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176241)

47
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی