خانم دکتر زهرا کاشی تراش اصفهانی

Dr. Zahra Kashitarash Esfahani

دکترای تخصصی

Researcher ID: (15216)

11
6
2
1
7
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Comparison the efficacy of fenton and “nzvi+ h2o2” processes in municipal solid waste landfill leachate treatment (case study: hamadan landfill leachate)
 •  Application of iron nanaoparticles in landfill leachate treatment-case study: Hamadan landfill leachate

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب اثرات زیستمحیطی نمکپاشی زمستانی و روشهای جایگزین مبتنی بر فنآوری نانو (فن آوران) - 1393 - فارسی
 • کتاب کاربردهای فن آوری نانو در بهداشت و محیط زیست (فن آوران) - 1391 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی (1389-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • مولف برتر سال دانشگاه جامع علمی کاربردی (1393)
 • کتاب برتر سال در بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی در گروه فنی و مهندسی جهت تالیف کتاب کاربردهای فن آوری نانو در بهداشت و محیط زیست (1392)
 • مولف کتاب برتر در هفته ملی پژوهش و فن آوری دانشگاه جامع علمی کاربردی (1392)
 • فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی ارشد (1391)
 • طرح برتر هفتمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1385)
 • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای تخصصی در گروه فنی مهندسی، در سال تحصیلی 1394-1395
 • جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان از سال تحصیلی 1393-1396