ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات پاتولوژی (ایمنی شناسی)

Iranian Journal of Breast Diseases

حوزه های تحت پوشش:اولتراسونوگرافی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), سرطان


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 1735-9406
شاپای الکترونیک: -

IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY

حوزه های تحت پوشش:بیماریها, پاتولوژی (ایمنی شناسی), پزشکی آزمایشگاهی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 1735-5303
شاپای الکترونیک: 2345-3656
پشتیبانی