ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات بیوتکنولوژی

Journal of agricultural biotechnology

حوزه های تحت پوشش:بیوتکنولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2228-6705
شاپای الکترونیک: 2228-6500
شماره استاندارد: 2322-3332
شاپای الکترونیک: 2322-5092

Scientific Journal of Biological Sciences (SJBS)

شاپای الکترونیک: 2322-1968
پشتیبانی