اطلاعات کنفرانس

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها

محل برگزاری: دامغان
تاریخ برگزاری: 15 آذر 1397
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
تعداد صفحات: 2208
تعداد مقالات :143
نمایش مقالات: 98028
شناسه ملی این کنفرانس: NICLS01
نویسندگان مشارکت کننده: 227 پژوهشگر

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها

نتایج 1 تا 50 از مجموع 143