فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

این مجله به صورت فصلنامه از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی شاهرود) در حوزه علوم و معارف قرآن کریم منتشر می­ شود.

به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را برای چاپ به فصلنامه ارسال نمایند. در ضمن این فصلنامه در نظر دارد رتبه علمی را از وزارت علوم کسب نماید. لازم به ذکر است دستورالعمل تدوین مقالات در سامانه نشریه قابل دسترسی است.

به مقالات پذیرفته شده توسط داوران در اسرع وقت گواهی پذیرش اعطا خواهد شد.


برخی از محورهای پژوهش در این فصلنامه عبارت است از:

·         محور تربیتی:

اصول و مبانی تعلیم و تربیت با تاکید بر قرآن و حدیث، روش های تربیتی قرآن و حدیث، بررسی مکاتب تربیتی از منظر مسائل کاربردی و هر موضوعی که مرتبط با تعلیم و تربیت باشد.

·          محور عرفانی

موضوعات مختلف عرفانی از منظر قرآن و حدیث، آسیب شناسی عرفان های نوظهور و هر موضوعی که مرتبط با عرفان اسلامی باشد.

·         محور آسیب‌شناسی کاربردی

آسیب‌شناسی تحقیقات قرآن و حدیث و هر نوعی پژوهشی که به مسائل کاربردی سازی و آسیب‌شناسی مرتبط باشد.