مقالات مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی، دوره 19، شماره 90

تاریخ نمایه سازی مقالات: 10 مرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 263