پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی روز یکشنبه، 28 مهر، 1392 لغایت دوشنبه، 29 مهر، 1392 توسط انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران, انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: RTC15

توضیحات کنفرانس

اهداف همايش:

- ايجاد فضاي توليد فكر، ايده و نظريات كارشناسي و به صحنه آوردن محققان، پژوهشگران، نخبگان حوزه حمل و نقل و تعامل مؤثر بين مراكز علمي، صنعتي و دستگاه هاي قانوني و اجرايي كشور
- افزايش دانش كاربردي، فناوري هاي نوين و مهندسي حمل ونقل ريلي ايران با استفاده از امكانات موجود
- شناسايي ظرفيت هاي موجود كشور در عرصه خدمات حمل و نقلي و موسسات علمي و صنايع توانمند كشور
- آشنايي كارشناسان و متخصصين علمي و فني در خصوص دستاوردها و يافته‏ هاي علمي ،فني در صنعت ريلي داخلي و ساير كشورها
- تشكيل هسته هاي استانداردسازي، آموزش ،مشاوره، نظارت و بازرسي در زمينه هاي توليدات محصولات صنعت ريلي كشور
- ايجاد ارتباط موثر بين مراكز علمي و صنايع و دستگاه ها در راستاي اهداف صنعت ريلي و تكميل زنجيره هاي حمل و نقلي بر اساس اسناد بالادستي كشور
- حضور مسئولين كشور براي تشويق سرمايه گذاري مناسب بخشهاي خصوصي و صاحبان دانش فني براي توليد، تجهيزات، فناوري و خدمات مورد نياز صنعت ريلي كشور
- فراهم آوري بستري مناسب براي پژوهش ،تحقيقات كاربردي و توسعه اي در بخش ريلي كشور با نگاه محوري بر بخش خصوصي
- فعال سازي نهادها، موسسات علمي و پژوهشي براي دستيابي به سيستمها و فناوري هاي نوين صنعت ريلي
- آشنايي بخش وسيعتري از مديران ،كارشناسان و متخصصين داخلي و خارجي، توليدكنندگان و مشاوران با صنعت ريلي
- تجليل از متخصصان ،پيشكسوتان و فرهيختگان


محورهاي همايش:

مديريت و اقتصاد حمل و نقل ريلي
- ارزيابي اقتصادي طرحهاي شبكه ريلي، موقعيت سرزمين
- حمل و نقل ريلي، توسعه اقتصادي ، سند چشم انداز و اصل 44
- جهاني سازي، اصلاح نظامهاي حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و مالي
- مديريت و مهندسي منابع انساني، بهره‌ءوري و انرژي در صنعت ريلي
- حمل و نقل ريلي، بخش خصوصي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي
- مديريت زنجيره عرضه و تقاضا، بيمه و گمرك
- بازاريابي صنعت ريلي با آينده پژوهي در عرضه و تقاضا و سهم حمل و نقل

ناوگان
- فناوري هاي نوين در ناوگان باري و مسافري (شهري و بين شهري)
- اثرات متقابل ناوگان و زيربنا
- سيستم هاي نگهداري و تعمير ناوگان
- حمل و نقل سريع با رويكرد ناوگان برقي
- طراحي عمومي ناوگان ريلي مسافر و بار
- رضايتمندي و راحتي مسافر در ناوگان مسافري
- سيستم هاي نوين حمل و نقل ريلي شهري ، برون شهري و حومه اي

زيربنا و تاسيسات
- تحليل استاتيكي و ديناميكي خط و سازه هاي ريلي (درون و برون شهري)
- طراحي زيرساخت هاي ريلي (روسازي خط آهن، علائم الكتريكي، ارتباطات)
- روشهاي ساخت و نگهداري در راه آهن شهري و بين شهري
- ايستگاهها و خطوط فرعي
- خطوط سريع السير
- روسازي خطوط باري سنگين

مديريت ترافيك و بهره برداري
- مهندسي و مديريت ايمني در حمل و نقل ريلي
- مديريت ترافيك و ارتقاء بهره وري
- حمل و نقل چند وجهي
- فناوري اطلاعات (IT) و سيستم هاي هوشمند حمل و نقل (ITS)
- ترانزيت ، تعاملات منطقه اي ، بين المللي و اقتصاد
- شاخص ها و استانداردها
- مدلهاي توسعه و افزايش سهم بازار حمل و نقل ريلي ( شهري ، برون شهري و حومه اي )
- مدل يكپارچه حمل و نقل ريلي

درج در تقویم: 30 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 12090 بار