ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

همایش حمل و نقل ریلی

تعداد مقالات
734 مقاله
کل صفحات
8738
درصد اصل مقالات
99%
کل استنادات
92
کل دریافت مقالات
14626
کل نمایش مقالات
1101278
متوسط استناد مقاله
12.53
کل نویسندگان
1468
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از همایش حمل و نقل ریلی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:9 اردیبهشت 1383
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1384
مجموعه مقالات هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 216
تعداد کل مقالات: 126
تعداد کل صفحات: 1110
تعداد مقاله کامل: 125
تعداد نمایش مقالات: 227770
تعداد دریافت مقاله: 2841
تعداد ارجاعات: 33
روز برگزاری:16 آبان 1385
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1385
مجموعه مقالات هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 144
تعداد کل مقالات: 65
تعداد کل صفحات: 527
تعداد مقاله کامل: 63
تعداد نمایش مقالات: 171921
تعداد دریافت مقاله: 1626
تعداد ارجاعات: 22
روز برگزاری:19 آبان 1386
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1386
مجموعه مقالات نهمین همایش حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 189
تعداد کل مقالات: 104
تعداد کل صفحات: 1066
تعداد مقاله کامل: 104
تعداد نمایش مقالات: 256526
تعداد دریافت مقاله: 3114
تعداد ارجاعات: 18
روز برگزاری:27 آبان 1387
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1387
مجموعه مقالات دهمین همایش حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 169
تعداد کل مقالات: 87
تعداد کل صفحات: 982
تعداد مقاله کامل: 86
تعداد نمایش مقالات: 155238
تعداد دریافت مقاله: 2292
تعداد ارجاعات: 8
روز برگزاری:2 آبان 1388
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 فروردین 1391
مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 227
تعداد کل مقالات: 118
تعداد کل صفحات: 1880
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 106737
تعداد دریافت مقاله: 1468
تعداد ارجاعات: 6
روز برگزاری:2 آبان 1389
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1390
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 204
تعداد کل مقالات: 92
تعداد کل صفحات: 1530
تعداد مقاله کامل: 92
تعداد نمایش مقالات: 110413
تعداد دریافت مقاله: 1939
تعداد ارجاعات: 4
روز برگزاری:28 مهر 1392
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:27 مهر 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 175
تعداد کل مقالات: 79
تعداد کل صفحات: 920
تعداد مقاله کامل: 79
تعداد نمایش مقالات: 57393
تعداد دریافت مقاله: 1191
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:23 آبان 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1398
مجموعه مقالات هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
پژوهشگران ارائه کننده: 144
تعداد کل مقالات: 63
تعداد کل صفحات: 723
تعداد مقاله کامل: 62
تعداد نمایش مقالات: 15280
تعداد دریافت مقاله: 155
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی