اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران

1st National Congress on Territory Planning in the Third Millennium with Emphasis on South East of Iran

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران روز چهارشنبه، 26 آذر، 1393 لغایت پنجشنبه، 27 آذر، 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران

محل برگزاری: زاهدان
سال برگزاری: 1393
شناسه ملی این کنفرانس: AMAYESH01

توضیحات کنفرانس

اهداف كنگره:

- توزيع متعادل درآمد و ثروت
- ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد جامعه
- حفظ منافع ملي
- همبستگي بين اقتصاد منطقه جنوب شرق با ساير مناطق در راستاي حفظ تماميت ارضي كشور
- شناسايي و بهره وري منابع و ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي و محيطي ناحيه جنوب شرق
- حفظ محيط زيست و شناسايي قابليت‌هاي آن در راستاي توسعه پايدار منطقه و كشور
-  پيشرفت متوازن منطقه جنوب شرق كشور هماهنگ با ساير مناطق كشور
- بهره برداري مناسب از امكانات و قابليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه
- شناسايي مزيت‌هاي نسبي اقتصادي در منطقه جنوب شرق كشور و تأكيد بر آنها در راستاي تقويت صادرات غير نفتي

 


محورهاي كنگره:

كشاورزي ،آمايش سرزمين و توسعه پايدار
- هزاره سوم، تنش‌هاي محيطي و كشاورزي پايدار
- كشاورزي و تأثيرات آن بر آمايش سرزمين در ناحيه جنوب شرق ايران
- مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و نقش آن در آمايش سرزمين
- جهاني شدن و اثرات آن بر فنآوري‌هاي نوين در توليد، توزيع و مصرف محصولات كشاورزي
- تحقيقات پايه‌اي كشاورزي (باغباني، زراعت، اصلاح نباتات و فنآوري‌هاي زيستي و ....) و نقش آن در آمايش سرزمين
- نقش بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي در كشاورزي

زمين‌شناسي و آمايش سرزمين
- هزاره سوم و افق‌هاي نوين در زمين‌شناسي (زمين گردشگري، منابع زمين گرمايي، نانوزمين شناسي، زمين‌باستان شناسي)
- زمين‌شناسي زيست محيطي، مخاطرات زمين و مديريت بحران (آلودگي آب، آلودگي هوا، آلودگي خاك، زلزله، سيل، زمين لغزش، آتشفشان، فرونشست، سونامي)
- زمين‌شناسي اقتصادي و منابع معدني
- زمين‌شناسي مهندسي، مسائل ژئوتكنيكي، زمين‌شناسي ساختماني و تكتونيك
- مطالعات آب‌شناسي (آب‌هاي سطحي و آب‌هاي زيرزميني)
- ژئوموفولوژي (فرسايش خاك، محيط‌هاي رسوبي، ...)

مهندسي عمران و تحولات سرزمين
- كاربرد مواد مركب، نانو مواد، مصالح نوين در مهندسي عمران و نقش آن در آمايش سرزمين
- هزاره سوم ميلادي و يافته‌هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه
- نقش ديناميك سازه، زلزله و زلزله‌شناسي در توسعه پايدار
- روش‌هاي نوين كنترل فعال، نيمه فعال و غيرفعال سازه‌ها در برابر زلزله در توسعه پايدار
- روش‌هاي بهينه‌سازي در سازه‌ها و نقش آن در آمايش سرزمين
- بررسي روش‌هاي مقاوم‌سازي سازه‌ها در برابر انفجارات عمليات تروريستي و عوامل ديگر

صنعت،جهاني شدن و پيشرفت‌هاي نوين
- توسعه و گسترش فعاليت هاي صنعتي و معدني در جنوب شرق كشور، راهبردها و چالش ها.
- مديريت و بهينه‌سازي انرژي در بخش صنايع و معادن
- بهره گيري از انرژي‌هاي تجديدپذير و سوخت‌هاي جايگزين، راهبردها و چالش ها.
- جهاني‌شدن، مسائل زيست محيطي و صنايع جديد
- هزاره سوم و صدور خدمات فني و مهندسي، ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهكارها
- توسعه شهرك‌هاي صنعتي و كارگاهي در منطقه جنوب شرق ايران، چالش ها و راهبردها
- صنايع و مخاطرات محيطي.

جغرافيا، آمايش سرزمين و چشم‌اندازهاي آينده
- مخاطرات انساني و محيطي و مديريت بحران
- آمايش سرزمين و توسعه پايدار
- بسترهاي جغرافيايي توسعه سرزمين با رويكرد آمايشي
- مديريت فضاي شهري با تأكيد بر گسترش كلان شهري، چالش‌ها و راهبردها
- توسعه و نابرابري‌هاي منطقه‌اي با تأكيد بر ناحيه جنوب شرق ايران
- آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي با تأكيد بر كشاورزي، منابع طبيعي، توريسم و توانمندي‌هاي منطقه‌اي
- توسعه پايدار روستايي، چشم‌اندازها، چالش‌ها، پارادايم‌ها و رويكردها
- جهاني شدن و نقش جغرافيا در تحولات اقتصادي- اجتماعي و فضايي در هزاره سوم

شهرسازي و معماري پايدار در هزاره سوم
- ساختمان، همخواني اكولوژيكي و هماهنگي با محيط زيست
- بهره‌گيري از فنآوري هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار
- الگوهاي توسعه شهري پايدار با تاكيد بر جنوب شرق ايران
- الگوهاي كالبدي معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي و چالش هاي پيش رو
- رويكرد اجتماع محور به منظور ارتقاء كيفيت زندگي اجتماعات محلي
- تحليل و ارزيابي رهيافت هاي شهر سالم
- مبلمان شهري در شهرهاي اسلامي – ايراني

كاركردهاي اقتصادي  آمايش سرزمين
- اقتصاد مقاومتي، سياست هاي تجاري، قوانين و مقررات
- آمايش سرزمين و توسعه متوازن اقتصادي
- آسيب شناسي توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي در منطقه جنوب شرق
- آمايش سرزمين، مناطق مرزي، چالش ها و راهكارها
- همكاري هاي تجاري و اقتصادي منطقه جنوب شرق و كشورهاي همسايه، راهبردها و چالش ها.
- آمايش سرزمين و جايگاه منطقه جنوب شرق در تقسيم كار ملي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و توسعه پايدار

مديريت، توسعه انساني و آمايش سرزمين
- آمايش سرزمين، بازاريابي و مديريت بازار و تعامل با مشتري(CRM)
- آمايش سرزمين و شناسايي فرصت ها و تهديدها به منظور برنامه ريزي  و بازنگري در ساختارهاي سازماني
- بررسي نقش سرمايه اجتماعي و مشاركت شهروندان، فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي سازمان ها در آمايش سرزمين
- برنامه ريزي نيروي انساني در جهت توسعه پايدار و توسعه شايستگي هاي مديران فردا، نقش مديريت دانش و كاركنان دانشي در رشد و توسعه منطقه اي
- تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك، زيرساخت ها، چالش ها و راهكارها
- سبك هاي زندگي و تاثير آن بر رفتار مصرف كنندگان
- راهبرد آمايش سرزمين و نقش آن در امنيت منطقه جنوب شرق كشور
- موقعيت ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي و نقش آن بر كاركردهاي آمايشي جنوب شرق.
- نقش و كاركرد گروه‌هاي قومي- مذهبي در آمايش و توسعه جنوب شرق ايران
- آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي در استان سيستان و بلوچستان
- نقش مؤلفه‌هاي فرهنگي، اجتماعي در آمايش سرزمين با تأكيد بر جنوب شرق ايران

 

 

درج در تقویم: 24 تیر 1392 - تعداد مشاهده 24516 بار