ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های مهندسی عمران (عمومی)

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 61 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 5 خرداد 1400 تا 6 خرداد 1400
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام
شهر: تربت جام
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1400/02/01

2.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 30 دی 1399 تا 30 دی 1399
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی, دانشگاه جامع علمي كاربردي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/10/20

3.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 30 آذر 1399 تا 30 آذر 1399
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/20

4.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 6 آذر 1399 تا 6 آذر 1399
برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز, دانشگاه هنر اسلامي تبريز با همكاري دانشگاه علم و صنعت ايران و ساير دانشگاه هاي برجسته كشور
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/10
نتیجه مقاله: 1399/07/24
ثبت نام: 1399/07/30

5.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 22 آبان 1399 تا 22 آبان 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي توس
شهر: مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/20
ثبت نام: 1399/07/25

6.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 22 آبان 1399 تا 22 آبان 1399
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز
شهر: استانبول-ترکیه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/18
ثبت نام: 1399/08/20

7.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 8 آبان 1399 تا 8 آبان 1399
برگزار کننده: موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش
شهر: بابل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/02

8.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 30 مهر 1399 تا 30 مهر 1399
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/05

9.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 16 مهر 1399 تا 16 مهر 1399
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/10

10.

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 1 مهر 1399 تا 1 مهر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/31


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی