هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران

17th Irans Nuclear Conference

هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران روز چهارشنبه، 4 اسفند، 1389 لغایت پنجشنبه، 5 اسفند، 1389 توسط انجمن هسته ای ایران, انجمن هسته اي ايران, شركت فراوري اورانيوم و توليد سوخت هسته اي ايران در شهر اصفهان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران

محل برگزاری: اصفهان
سال برگزاری: 1389
شناسه ملی این کنفرانس: NUCLEAR17

توضیحات کنفرانس

محور هاي همايش:
•فيزيك هسته اي
•كاربرد پرتوها
•همجوشي هسته اي
•سوخت و مواد هسته اي
•راكتور
•پرتو پزشكي
•كشاورزي هسته اي
•آشكارسازي و سيستم هاي هسته اي
•دزيمتري
درج در تقویم: 3 اسفند 1389 - تعداد مشاهده 10000 بار